سایت خبرکاو

جستجوگر هوشمند اخبار و مطالب فناوری

Vim Key Bindings – مرجع فهرست کلیدهای Vim

درک پیوندهای کلید Vim برای پیمایش و ویرایش موثر متن در Vim یا ویرایشگرهای متن مبتنی بر Vim مانند Neovim بسیار مهم است. در این مقاله، رایج‌ترین پیوندهای کلید Vim را تحلیل می‌کنیم که به شما کمک می‌کند ویرایشگر متن خود را به‌طور یکپارچه هدایت کنید. جدول محتویات حالت های Vim نحوه پیمایش با استفاده از Vim Key Bindings نحوه ویرایش متن در حالت عادی حالت درج حالت بصری دستورات ناوبری بیشتر اتصالات کلیدی خاص برنامه نویسی نتیجه حالت های Vim Vim ...

درک پیوندهای کلید Vim برای پیمایش و ویرایش موثر متن در Vim یا ویرایشگرهای متن مبتنی بر Vim مانند Neovim بسیار مهم است.

در این مقاله، رایج‌ترین پیوندهای کلید Vim را تحلیل می‌کنیم که به شما کمک می‌کند ویرایشگر متن خود را به‌طور یکپارچه هدایت کنید.

جدول محتویات

حالت های Vim

نحوه پیمایش با استفاده از Vim Key Bindings

نحوه ویرایش متن در حالت عادی

حالت درج

حالت بصری

دستورات ناوبری بیشتر

اتصالات کلیدی خاص برنامه نویسی

نتیجه

حالت های Vim

Vim در حالت‌های مجزا کار می‌کند که هر کدام برای وظایف خاصی طراحی شده‌اند:

حالت عادی : حالت پیش فرض برای حرکت کارآمد، حذف، جستجو و موارد دیگر.

Insert Mode : به شما امکان می دهد متن را مستقیماً در فایل خود تایپ کنید.

حالت بصری : انتخاب متن را برای دستکاری فعال می کند.

نحوه پیمایش با استفاده از Vim Key Bindings

حرکت اساسی

در اینجا چند کلید حرکتی اساسی وجود دارد:

 h --> move left j --> move down k --> move up l --> move right

حرکت به بالا و پایین

برای رفتن به بالا یا پایین صفحه می توانید از این کلیدها استفاده کنید:

 gg --> Move to the first line of the page G --> Move to the last line of the page

حرکت به یک خط خاص

می توانید با استفاده از : به دنبال شماره خط به یک مورد خاص بروید:

 :number --> Go to the line number

حرکت در یک خط

می توانید از این کلیدها برای حرکت به ابتدا یا انتهای یک خط استفاده کنید:

 $ --> Go to the end of the line 0 --> Go to the start of the line

حرکت از طریق کلمات

در اینجا چند کلید برای حرکت در خطوط متن آورده شده است:

 b --> Go to the previous word w --> Go to the next word

نحوه ویرایش متن در حالت عادی

حذف و کپی

با استفاده از این کلیدها می توانید کاراکترها را حذف یا کپی کنید:

 x --> Delete the character under the cursor dd --> Delete the entire line yy --> Copy (yank) the entire line p --> Paste the previously deleted or copied text after the cursor

Undo و Redo

 u --> Undo the last action Ctrl + r --> Redo the undone action

جستجو و جایگزینی

 / --> Start searching forward ? --> Start searching backward :s/old/new/g --> Replace all occurrences of "old" with "new" in the entire file

حالت درج

در حالت Insert، می توانید متن را مستقیماً در فایل خود تایپ کنید. در اینجا چند اتصال کلیدی وجود دارد که به شما کمک می کند در این حالت حرکت کنید:

 Esc --> Return to Normal Mode i --> Start inserting text before the cursor a --> Start inserting text after the cursor o --> Open a new line below the current line and start inserting text

حالت بصری

حالت بصری برای انتخاب و دستکاری متن به صورت بصری مفید است. در اینجا برخی از اتصالات کلیدی وجود دارد:

 v --> Start character-wise visual mode V --> Start line-wise visual mode Ctrl + v --> Start block-wise visual mode d --> Delete the selected text y --> Copy (yank) the selected text p --> Paste the copied text after the cursor

دستورات ناوبری بیشتر

پیمایش

 Ctrl + u --> Move half a screen up Ctrl + d --> Move half a screen down Ctrl + b --> Move one full screen up Ctrl + f --> Move one full screen down

پرش بین کلمات و پاراگراف ها

 ( --> Jump to the beginning of the previous sentence ) --> Jump to the beginning of the next sentence { --> Jump to the beginning of the previous paragraph } --> Jump to the beginning of the next paragraph

این دستورات یک نمای کلی جامع از اتصالات کلید Vim برای ناوبری کارآمد و دستکاری متن ارائه می دهند.

اتصالات کلید Vim ویژه برنامه نویسی

حرکت بین توابع

در یک فایل کد، پیمایش بین توابع یک کار رایج است. Vim با این کلیدها کارآمد می کند:

 ]] --> Move to the beginning of the next function [[ --> Move to the beginning of the previous function

این دستورات برای پرش سریع بین بخش های مختلف کد شما بسیار ارزشمند هستند.

تورفتگی

حفظ تورفتگی کد یکنواخت بسیار مهم است. Vim با این کلیدها این را تقویت می کند:

 >> --> Indent the current line to the right << --> Indent the current line to the left

به راحتی تورفتگی را برای رعایت استانداردهای کدنویسی و بهبود خوانایی کد تنظیم کنید.

تاشو

تا کردن کد به مدیریت فایل های حجیم کمک می کند. Vim دستورات تاشو قدرتمندی را ارائه می دهد:

 zf{motion} --> Create a fold (replace {motion} with a movement command) zo --> Open a fold zc --> Close a fold zr --> Reduce folding level throughout the file zm --> Increase folding level throughout the file

از تاشو برای جمع کردن و گسترش بخش‌ها استفاده کنید، این کار تمرکز روی بخش‌های خاصی از کدتان را آسان‌تر می‌کند.

نظر دادن کد

کامنت گذاری موثر و کد حذف نظر با:

 gcc --> Comment/uncomment the current line gc{motion} --> Comment/uncomment the lines covered by {motion}

روند اظهار نظر را تسریع کنید و اسناد کد را بدون دردسر حفظ کنید.

پرانتز تطبیق

بدون زحمت ساختار کد را با استفاده از:

 % --> Move to the matching parenthesis, bracket, or brace

این کار با پرش سریع بین بلوک‌های کد مربوطه، پیمایش کدهای پیچیده را آسان‌تر می‌کند.

نتیجه

در اصل، تسلط بر پیوندهای کلید Vim، دنیایی از ویرایش متن کارآمد را باز می کند. از حرکات اولیه تا وظایف کدنویسی پیشرفته، حالت‌ها و دستورات Vim، ناوبری و دستکاری را ساده می‌کنند.

با پذیرفتن این پیوندهای کلیدی، بهره وری را افزایش داده و از تجربه ویرایش یکپارچه تری لذت خواهید برد. کد نویسی مبارک در Vim!

اگر بازخوردی دارید، می‌توانید در توییتر یا لینکدین به من پیام دهید.

خبرکاو