متن خبر

پیدا کردن ip واقعی کاربر اگر از vpn استفاده کرده باشد با php+js

پیدا کردن ip واقعی کاربر اگر از vpn استفاده کرده باشد با php+js

شناسهٔ خبر: 113830 -
خبرکاو:

با خبرکاو همراه باشید

شاید برای امنیت سایتتون نیاز داشته باشید که بدانید کاربرانی که از vpn استفاده میکنند و به سایت شما حمله میکنند

آی پی واقعی اونا چیه ؟

که بتوانید پیگیری دقیق تری کنید

امروز میخواهیم نحوه ی پیدا کردن ip واقعی کاربر حتی اگر از vpn یا پراکسی استفاده کرده باشد را پیدا کنیم

تکنولوژی web rtc این امکان را میدهد که بتوانیم به این مهم دست پیدا کنیم

برای شروع کار اول یک فایل js بنام getrealip.js ایجاد کنید و کد های زیر را درونش کپی کنید:

function findIP(onNewIP) {
var myPeerConnection = window.RTCPeerConnection || window.mozRTCPeerConnection || window.webkitRTCPeerConnection;
var pc = new myPeerConnection({iceServers: [{urls: "stun:stun.l.google.com:19302"}]}),
noop = function() {},
localIPs = {},
ipRegex = /([0-9]{1,3}(\.[0-9]{1,3}){3}|[a-f0-9]{1,4}(:[a-f0-9]{1,4}){7})/g,
key;

function ipIterate(ip) {
if (!localIPs[ip]) onNewIP(ip);
localIPs[ip] = true;
}

pc.createDataChannel("");

pc.createOffer(function(sdp) {
sdp.sdp.split('\n').forEach(function(line) {
if (line.indexOf('candidate') < 0) return;
line.match(ipRegex).forEach(ipIterate);
});
pc.setLocalDescription(sdp, noop, noop);
}, noop);

pc.onicecandidate = function(ice) {
if (!ice || !ice.candidate || !ice.candidate.candidate || !ice.candidate.candidate.match(ipRegex)) return;
ice.candidate.candidate.match(ipRegex).forEach(ipIterate);
};
}

var ul = document.createElement('ul');
ul.textContent = 'Your IPs are: '
document.body.appendChild(ul);

function addIP(ip) {
console.log('got ip: ', ip);
var li = document.createElement('li');
li.textContent = ip;
ul.appendChild(li);
}

findIP(addIP);

سپس فایل php را با هر نامی ایجاد کنید و در پوشه ی روت سرور یا هاست خودتون قرار بدید

داخل فایل php کد های زیر را وارد کنید و سپس ذخیره کنید:

<html>

<body>

<script src=”getrealip.js”></script>
</body>

</html>

حال با تغییر آی پی میتوانید کد را تست کنید اگر آی پی را تغییر بدید و تست کنید

نتیجه به صورت زیر میشود:

اخبار مرتبط :

ارسال نظرtt

tt

tt


تبليغات ايهنا تبليغات ايهنا

طراحی و اجرا مهدی نوروزی -کليه حقوق تعلق دارد به سایت خبرکاو