به کدام بانک‌ ها واریز می‌ شود؟">پول‌ های بلوکه شده ایران در کره‌ جنوبی <a href= به کدام بانک‌ ها واریز می‌ شود؟"> به کدام بانک‌ ها واریز می‌ شود؟">

به گزارش رکنا، رئیس کل بانک مرکزی از واریز ۵ میلیارد و ۵۷۳ میلیون یورو منابع بلوکه شده کشور در کره جنوبی به حساب بانک کشاورزی و بانک‌های گردشگری، کارآفرین، سامان، پاسارگاد و شهر در دو بانک قطری الدخان و الاهلی خبرداد و گفت: دسترسی به منابع ارزی در چند کشور دیگر هم در حال انجام است.