به اعتراض دانشجوی بلوچ درباره کمبود جایگاه‌های عرضه CNG در سیستان و بلوچستان + فیلم">پاسخ سخنگوی دولت <a href= به اعتراض دانشجوی بلوچ درباره کمبود جایگاه‌های عرضه CNG در سیستان و بلوچستان + فیلم"> به اعتراض دانشجوی بلوچ درباره کمبود جایگاه‌های عرضه CNG در سیستان و بلوچستان + فیلم">