سایت خبرکاو

جستجوگر هوشمند اخبار و مطالب فناوری

ویدیو / میرسلیم: مردم باید از صنعت خودرو حمایت کنند؛ به چه حقی به خودروسازانِ می‌گویید که لگن تولید می‌کنند؟ / کوچی: چون آشغال تولید می‌کنند

۱۴۶۱۸۴۵_۹۴۹.jpg
در مناظره تلویزیونی دو نماینده مجلس میرسلیم گفت: شما به چه حقی به تولیدکنندگان ما توهین میکنید و میگویید که لگن تولید میکنند؟ رشیدی کوچی نیز در جواب گفت: چون لگن تولید میکنند چون یک آشغالی تولید کرده که وقتی تصادف میکنه به اجزائ تشکیل دهندش تقسیم میشه چون باعث آلودگی کشور شده است.

در مناظره تلویزیونی دو نماینده مجلس میرسلیم گفت: شما به چه حقی به تولیدکنندگان ما توهین میکنید و میگویید که لگن تولید میکنند؟ رشیدی کوچی نیز در جواب گفت: چون لگن تولید میکنند چون یک آشغالی تولید کرده که وقتی تصادف میکنه به اجزائ تشکیل دهندش تقسیم میشه چون باعث آلودگی کشور شده است.