سایت خبرکاو

جستجوگر هوشمند اخبار و مطالب فناوری

نرخ طلا، دلار و سکه امروز سه شنبه ۴ مهر ۱۴۰۲

به گزارش  اقتصادنیوز،امروز قیمت طلا و قیمت سکه مسیر افت را دنبال کردند. قیمت اونس طلا امروز امروز هر اونس طلا با کاهش ۰.۰۴ درصدی به ۱,۹۱۶ (یک هزار و نهصد و شانزده ) دلار رسید. جدول قیمت ۳ روز اخیر هر اونس طلا قیمت (دلار) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ ۱,۹۱۶ -۰.۸۰ -۰.۰۴ ۱۲:۰۰ ۱,۹۱۷ -۸.۳۰ -۰.۴۴ روز قبل ۱,۹۲۵ -۰.۸۰ -۰.۰۵ ۳ روز پیش آخرین نرخ گرم طلا ۱۸ عیار امروز هر گرم طلا ۱۸ عیار  با کاهش ۰.۶۵ درصدی به ۲,۳۰۶,۵۰۰ (دو میلیون و سیصد و شش هزار و پانصد ) تومان رسید. جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ ...

به گزارش  اقتصادنیوز،امروز قیمت طلا و قیمت سکه مسیر افت را دنبال کردند.

قیمت اونس طلا امروز

امروز هر اونس طلا با کاهش ۰.۰۴ درصدی به ۱,۹۱۶ (یک هزار و نهصد و شانزده ) دلار رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر اونس طلا
قیمت (دلار) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱,۹۱۶ -۰.۸۰ -۰.۰۴ ۱۲:۰۰
۱,۹۱۷ -۸.۳۰ -۰.۴۴ روز قبل
۱,۹۲۵ -۰.۸۰ -۰.۰۵ ۳ روز پیش

آخرین نرخ گرم طلا ۱۸ عیار

امروز هر گرم طلا ۱۸ عیار  با کاهش ۰.۶۵ درصدی به ۲,۳۰۶,۵۰۰ (دو میلیون و سیصد و شش هزار و پانصد ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۲,۳۰۶,۵۰۰ -۱۵,۱۰۰.۰۰ -۰.۶۵  ۱۲:۲۴
۲,۳۲۱,۶۰۰ ۱۱,۱۰۰ ۰.۴۷ روز قبل
۲,۳۱۰,۵۰۰ -۱۷,۶۰۰.۰۰ -۰.۷۷ ۳ روز پیش

آخرین نرخ دلار در بازار آزاد

امروز دلار در بازار آزاد با رشد ۰.۰۴ درصدی به ۴۹,۳۷۰ (چهل و نه هزار و سیصد و هفتاد ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار در بازار آزاد
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۴۹,۳۷۰ ۲۰ ۰.۰۴ ۱۲:۲۸
۴۹,۳۵۰ ۱۰۰ ۰.۲ روز قبل
۴۹,۲۵۰ ۰.۰۰ ۰ ۳ روز پیش

آخرین نرخ یورو در بازار آزاد

امروز یورو در بازار آزاد  با کاهش ۰.۲۹ درصدی به ۵۲,۳۵۱ (پنجاه و دو هزار و سیصد و پنجاه و یک ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر یورو در بازار آزاد
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۵۲,۳۵۱ -۱۵۷.۰۰ -۰.۲۹  ۱۱:۲۰
۵۲,۵۰۸ ۱۳ ۰.۰۲ روز قبل
۵۲,۴۹۵ ۴۹ ۰.۰۹ ۳ روز پیش

قیمت پوند امروز

امروز پوند با کاهش ۰.۱۴ درصدی به ۶۰,۲۹۰ (شصت هزار و دویست و نود ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر پوند
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۶۰,۲۹۰ -۸۹.۰۰ -۰.۱۴ ۱۱:۲۰
۶۰,۳۷۹ ۷۳ ۰.۱۲ روز قبل
۶۰,۳۰۶ -۱۲۳.۰۰ -۰.۲۱ ۳ روز پیش

آخرین نرخ درهم امارات (حواله)

امروز درهم امارات (حواله)  با کاهش ۰.۰۷ درصدی به ۱۳,۵۸۰ (سیزده هزار و پانصد و هشتاد ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر درهم امارات (حواله)
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱۳,۵۸۰ -۱۰.۰۰ -۰.۰۷  ۱۲:۰۸
۱۳,۵۹۰ ۱۰ ۰.۰۷ روز قبل
۱۳,۵۸۰ -۲۰.۰۰ -۰.۱۵ ۳ روز پیش

قیمت دلار مبادله ای امروز

امروز دلار مبادله ای به ۴۱,۱۸۱ (چهل و یک هزار و یکصد و هشتاد و یک ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار مبادله ای
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۴۱,۱۸۱ ۰.۰۰ ۰ ۱۱:۳۰
۴۱,۱۸۱ ۰.۰۰ ۰ ۳ روز پیش
۴۱,۱۸۱ -۸.۰۰ -۰.۰۲ روز قبل

قیمت سکه امامی امروز

امروز سکه امامی با کاهش ۰.۱۸ درصدی به ۲۷,۵۵۰,۰۰۰ (بیست و هفت میلیون و پانصد و پنجاه هزار) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه امامی
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۲۷,۵۵۰,۰۰۰ -۵۱,۰۰۰.۰۰ -۰.۱۸ ۱۲:۲۴
۲۷,۶۰۱,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰ ۰.۰۳ روز قبل
۲۷,۵۹۱,۰۰۰ -۲۱۰,۰۰۰.۰۰ -۰.۷۷ ۳ روز پیش

قیمت نیم سکه امروز

امروز نیم سکه با کاهش ۰.۳۳ درصدی به ۱۴,۹۰۰,۰۰۰ (چهارده میلیون و نهصد هزار) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر نیم سکه
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱۴,۹۰۰,۰۰۰ -۵۰,۰۰۰.۰۰ -۰.۳۳  ۱۲:۲۴
۱۴,۹۵۰,۰۰۰ ۵۰,۰۰۰ ۰.۳۳ روز قبل
۱۴,۹۰۰,۰۰۰ ۵۰,۰۰۰ ۰.۳۳ ۳ روز پیش

قیمت ربع سکه امروز

قیمت ربع سکه شاهد با رشد ۰.۴۱ درصدی به ۹,۹۹۱,۰۰۰ (نه میلیون و نهصد و نود و یک هزار) تومان رسید.

قیمت سکه گرمی امروز

امروز هر سکه گرمی به ۵,۸۵۰,۰۰۰ (پنج میلیون و هشتصد و پنجاه هزار) تومان رسید.

خبرکاو