سایت خبرکاو

جستجوگر هوشمند اخبار و مطالب فناوری

نرخ طلا، دلار و سکه امروز دوشنبه ۱۰ مهر ۱۴۰۲

به گزارش  اقتصادنیوز،امروز قیمت طلا، قیمت سکه مسیر نزول را دنبال کرد. آخرین نرخ اونس طلا امروز هر اونس طلا با کاهش ۰.۹۸ درصدی به ۱,۸۳۰ (یک هزار و هشتصد و سی ) دلار رسید. جدول قیمت ۳ روز اخیر هر اونس طلا قیمت (دلار) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ ۱,۸۳۰ -۱۸.۱۰ -۰.۹۸  ۱۸:۰۰ ۱,۸۴۸ -۱.۲۰ -۰.۰۷ ۲ روز پیش ۱,۸۵۰ -۱۱.۷۰ -۰.۶۴ ۳ روز پیش آخرین نرخ گرم طلا ۱۸ عیار امروز هر گرم طلا ۱۸ عیار  با کاهش ۰.۳۲ درصدی به ۲,۲۵۱,۵۰۰ (دو میلیون و دویست و پنجاه و یک هزار و پانصد ) تومان رسید. جدول قیمت ۳ روز اخیر ...

به گزارش  اقتصادنیوز،امروز قیمت طلا، قیمت سکه مسیر نزول را دنبال کرد.

آخرین نرخ اونس طلا

امروز هر اونس طلا با کاهش ۰.۹۸ درصدی به ۱,۸۳۰ (یک هزار و هشتصد و سی ) دلار رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر اونس طلا
قیمت (دلار) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱,۸۳۰ -۱۸.۱۰ -۰.۹۸  ۱۸:۰۰
۱,۸۴۸ -۱.۲۰ -۰.۰۷ ۲ روز پیش
۱,۸۵۰ -۱۱.۷۰ -۰.۶۴ ۳ روز پیش

آخرین نرخ گرم طلا ۱۸ عیار

امروز هر گرم طلا ۱۸ عیار  با کاهش ۰.۳۲ درصدی به ۲,۲۵۱,۵۰۰ (دو میلیون و دویست و پنجاه و یک هزار و پانصد ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۲,۲۵۱,۵۰۰ -۷,۴۰۰.۰۰ -۰.۳۳ ۱۹:۰۴
۲,۲۵۸,۹۰۰ ۹,۰۰۰ ۰.۳۹ روز قبل
۲,۲۴۹,۹۰۰ -۴۰,۰۰۰.۰۰ -۱.۷۸ ۲ روز پیش

آخرین نرخ مثقال طلا ۱۸ عیار

امروز هر مثقال طلا ۱۸ عیار با کاهش ۰.۳۲ درصدی به ۹,۷۵۳,۰۰۰ (نه میلیون و هفتصد و پنجاه و سه هزار) تومان رسید.

قیمت یورو در بازار آزاد امروز

امروز یورو در بازار آزاد با کاهش ۰.۴۵ درصدی به ۵۲,۱۲۰ (پنجاه و دو هزار و یکصد و بیست ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر یورو در بازار آزاد
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۵۲,۱۲۰ -۲۳۶.۰۰ -۰.۴۵  ۱۷:۲۰
۵۲,۳۵۶ -۲۱۱.۰۰ -۰.۴۱ روز قبل
۵۲,۵۶۷ ۲۷۶ ۰.۵۲ ۲ روز پیش

قیمت یورو در بازار آزاد امروز

امروز یورو در بازار آزاد با کاهش ۰.۴۵ درصدی به ۵۲,۱۲۰ (پنجاه و دو هزار و یکصد و بیست ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر یورو در بازار آزاد
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۵۲,۱۲۰ -۲۳۶.۰۰ -۰.۴۵  ۱۷:۲۰
۵۲,۳۵۶ -۲۱۱.۰۰ -۰.۴۱ روز قبل
۵۲,۵۶۷ ۲۷۶ ۰.۵۲ ۲ روز پیش

قیمت پوند امروز

امروز پوند با کاهش ۰.۴۷ درصدی به ۶۰,۱۳۱ (شصت هزار و یکصد و سی و یک ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر پوند
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۶۰,۱۳۱ -۲۸۸.۰۰ -۰.۴۸ ۱۷:۲۰
۶۰,۴۱۹ -۲۴۴.۰۰ -۰.۴۱ روز قبل
۶۰,۶۶۳ ۳۶ ۰.۰۵ ۲ روز پیش

قیمت درهم امارات (حواله) امروز

امروز درهم امارات (حواله)  به ۱۳,۶۰۰ (سیزده هزار و ششصد ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر درهم امارات (حواله)
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱۳,۶۰۰ ۰.۰۰ ۰ ۱۷:۲۷
۱۳,۶۰۰ -۳۰.۰۰ -۰.۲۳ روز قبل
۱۳,۶۳۰ -۲۰.۰۰ -۰.۱۵ ۲ روز پیش

قیمت لیر ترکیه امروز

قیمت لیر ترکیه به ۱,۸۰۰ (یک هزار و هشتصد ) تومان رسید.

آخرین نرخ دلار کانادا

امروز دلار کانادا با کاهش ۰.۳۴ درصدی به ۳۶,۳۲۵ (سی و شش هزار و سیصد و بیست و پنج ) تومان رسید.

قیمت دلار استرالیا امروز

قیمت دلار استرالیا  به ۳۱,۶۵۰ (سی و یک هزار و ششصد و پنجاه ) تومان رسید.

آخرین نرخ سکه امامی

امروز سکه امامی با کاهش ۰.۱۸ درصدی به ۲۷,۰۵۰,۰۰۰ (بیست و هفت میلیون و پنجاه هزار) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه امامی
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۲۷,۰۵۰,۰۰۰ -۵۰,۰۰۰.۰۰ -۰.۱۸  ۱۹:۰۴
۲۷,۱۰۰,۰۰۰ ۵۰,۰۰۰ ۰.۱۸ روز قبل
۲۷,۰۵۰,۰۰۰ -۳۵۰,۰۰۰.۰۰ -۱.۳ ۲ روز پیش

آخرین نرخ نیم سکه

امروز نیم سکه  به ۱۴,۸۵۰,۰۰۰ (چهارده میلیون و هشتصد و پنجاه هزار) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر نیم سکه
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱۴,۸۵۰,۰۰۰ ۰.۰۰ ۰ ۱۷:۲۷
۱۴,۸۵۰,۰۰۰ ۰.۰۰ ۰ روز قبل
۱۴,۸۵۰,۰۰۰ -۵۰,۰۰۰.۰۰ -۰.۳۴ ۲ روز پیش

آخرین نرخ ربع سکه

امروز ربع سکه به ۹,۹۰۰,۰۰۰ (نه میلیون و نهصد هزار) تومان رسید.

قیمت سکه گرمی امروز

امروز هر سکه گرمی  به ۵,۸۰۰,۰۰۰ (پنج میلیون و هشتصد هزار) تومان رسید.

خبرکاو