سایت خبرکاو

جستجوگر هوشمند اخبار و مطالب فناوری

نرخ جریمه رانندگی تخلفات حادثه‌ساز چقدر است؟

پلیس راهور تهران نرخ جریمه رانندگی تخلفات حادثه‌ساز را اعلام کرد. این تخلفات درصورت وقوع، باعث ایجاد خسارت جانی و مالی قابل توجهی می‌شوند، از این رو افکار عمومی توقع دارند تا پلیس راهور جریمه‌های سنگینی را برای رفتارهای حادثه‌ساز وضع کند. سرهنگ فیروز کشیر معاون آموزش و فرهنگ ترافیک پلیس راهور تهران نرخ جدید جرایم را اعلام کرد. رانندگی در حالت مستی بیشترین نرخ را بین جریمه‌های رانندگی مربوط به این تخلفات دارد. در ...

پلیس راهور تهران نرخ جریمه رانندگی تخلفات حادثه‌ساز را اعلام کرد. این تخلفات درصورت وقوع، باعث ایجاد خسارت جانی و مالی قابل توجهی می‌شوند، از این رو افکار عمومی توقع دارند تا پلیس راهور جریمه‌های سنگینی را برای رفتارهای حادثه‌ساز وضع کند.

سرهنگ فیروز کشیر معاون آموزش و فرهنگ ترافیک پلیس راهور تهران نرخ جدید جرایم را اعلام کرد. رانندگی در حالت مستی بیشترین نرخ را بین جریمه‌های رانندگی مربوط به این تخلفات دارد. در صورتی که راننده‌ای مرتکب این جرم شود، 400 هزار تومان جریمه نقدی شامل حال او خواهد شد. همچنین 10 نمره منفی برای وسیله شخصی و 20 نمره منفی برای وسیله نقلیه عمومی نیز به جریمه نقدی اضافه می‌شود. علاوه برآن، راننده خطا کار به مراجع قضایی معرفی می‌شود.

علاوه بر رانندگی در حالت مستی، بیست تخلف حادثه‌ساز دیگر در جدول جرائم رانندگی گنجانده شده است. مرتکب شدن این تخلفات علاوه بر جریمه نقدی، نمره منفی را نیز به همراه دارد. از جمله این تخلفات می‌توان به حرکت دنده عقب در بزرگراه‌ها اشاره کرد. جریمه این اقدام 150 هزار تومان جریمه نقدی و 5 نمره منفی برای وسیله شخصی یا 7 نمره منفی برای وسایل نقلیه عمومی است.

جدول نرخ جریمه رانندگی تخلفات حادثه‌ساز:

نوع تخلفمبلغ جریمهنمره منفی خودرو شخصینمره منفی خودرو عمومی
حرکت با دنده عقب در بزرگراه‌ها و آزادراه‌ها150 هزار تومان57
رانندگی در حالت مستی و مصرف داروهای روان‌گردان400 هزار تومان1020
تجاوز از سرعت مجاز(بیش از 30 الی 50 کیلومتر)200 هزار تومان510
عبور از محل ممنوع90 هزار تومان46
تجاوز به چپ از مسیر راه75 هزار تومان59

سرعت بیش از حد مجاز در صورت افزایش نیز یک تخلف حادثه‌ساز محسوب می‌شود. تجاوز سرعت 30 کیلومتر بیش از حد مجاز در دسته جرایم حادثه‌ساز طبقه بندی می‌شود. برای این  جرم نیز جریمه نقدی 200 هزار تومان به همراه 5 نمره منفی برای خودروهای شخصی یا 10 نمره منفی برای وسایل نقلیه عمومی در نظر گرفته شده است.

تخلفات حادثه‌ساز

عبور از محل‌های ممنوعه نیز از جمله جرایم حادثه‌ساز در شهرهای بزرگ به حساب می‌آید. انجام این جرم، جریمه نقدی 90 هزار تومان، 4 نمره منفی برای خودروهای شخصی و 6 نمره برای وسایل نقلیه عمومی در پی دارد.

تخلف حادثه‌ساز تجاوز به چپ نیز موجب وقوع تصادفات بسیاری شده است. این تخلف در صورت وقوع، 75 هزار تومان جریمه نقدی، 5 نمره منفی برای خودروهای شخصی یا 9 نمره منفی برای وسایل نقلیه عمومی به همراه دارد.

خبرکاو