متن خبر

نحوه افزودن و حذف عناصر از آرایه ها در جاوا اسکریپت

نحوه افزودن و حذف عناصر از آرایه ها در جاوا اسکریپت

شناسهٔ خبر: 457822 -
آرایه ها ساختارهای داده رایج در جاوا اسکریپت هستند و دانستن نحوه کار با آنها بسیار مهم است. عملیات رایج در آرایه ها شامل گفت ن یا حذف عناصر از ابتدا، پایان یا در یک شاخص خاص است.

در این مقاله، نحوه کار با متدهای جاوا اسکریپت داخلی را یاد خواهید گرفت: pop ، push ، shift و unshift . همچنین نحوه کار با روش splice را یاد خواهید گرفت که به شما امکان می دهد آرایه اصلی را تغییر دهید و عناصر را در یک شاخص خاص اضافه یا حذف کنید.

آرایه در جاوا اسکریپت چیست؟

قبل از اینکه شروع به تحلیل این روش های مختلف آرایه کنیم، مهم است که بدانیم آرایه در جاوا اسکریپت چیست.

آرایه نوعی ساختار داده در جاوا اسکریپت است که برای ذخیره مجموعه ای از عناصر که می توانند انواع مختلفی داشته باشند استفاده می شود. این نوع داده ها می توانند شامل رشته ها، اعداد، بولی ها ( true یا false )، آرایه ها و اشیاء دیگر ( {} ) باشند.

در اینجا نمونه ای از آرایه ای از نام ها آورده شده است:

 const names = ["Jessica", "Jacob", "Zach", "Michelle"];

برای دسترسی به یک عنصر از یک آرایه، نام آرایه را ارجاع می دهید و به دنبال آن یک جفت کروشه حاوی نمایه عنصری که می خواهید به آن دسترسی داشته باشید، اشاره می کنید.

آرایه ها دارای شاخص صفر هستند، به این معنی که عنصر اول در آرایه دارای شاخص 0، عنصر دوم دارای شاخص 1 و غیره است.

در اینجا نمونه ای از دسترسی به عنصر دوم در آرایه names آورده شده است:

 names[1]; // "Jacob"

اگر می خواهید به آخرین عنصر یک آرایه دسترسی داشته باشید، می توانید از طول آرایه منهای 1 استفاده کنید.

 names[names.length - 1]; // "Michelle"

نحوه حذف یک عنصر در انتهای آرایه

اگر می خواهید عنصری را در انتهای یک آرایه حذف کنید، می توانید از روش pop استفاده کنید. متد pop آخرین عنصر را از یک آرایه حذف می کند و آن عنصر را برمی گرداند.

در اینجا نمونه ای از استفاده از متد pop در آرایه names آورده شده است:

 const names = ["Jessica", "Jacob", "Zach", "Michelle"]; const removedName = names.pop(); console.log(removedName); // "Michelle"

اگر سعی کنید از روش pop در یک آرایه خالی استفاده کنید، undefined برمی گردد.

 const emptyArray = []; const removedElement = emptyArray.pop(); console.log(removedElement); // undefined

اگر از آرایه names خارج شوید، عناصر باقی مانده را خواهید دید.

 console.log(names); // ["Jessica", "Jacob", "Zach"]

چگونه یک عنصر را در ابتدای آرایه حذف کنیم

اگر می خواهید عنصری را در ابتدای یک آرایه حذف کنید، می توانید از روش shift استفاده کنید. متد shift اولین عنصر را از یک آرایه حذف می کند و آن عنصر را برمی گرداند.

در اینجا نمونه ای از استفاده از متد shift در آرایه names آورده شده است:

 const names = ["Jessica", "Jacob", "Zach", "Michelle"]; const removedName = names.shift(); console.log(removedName); // "Jessica"

درست مانند روش pop ، اگر سعی کنید از متد shift در یک آرایه خالی استفاده کنید، undefined برمی گردد.

 const emptyArray = []; const removedElement = emptyArray.shift(); console.log(removedElement); // undefined

نحوه اضافه کردن یک عنصر در انتهای آرایه

اگر نیاز به اضافه کردن یک عنصر به انتهای یک آرایه دارید، می توانید از روش push استفاده کنید. روش push یک یا چند عنصر را به انتهای یک آرایه اضافه می کند و طول جدید آرایه را برمی گرداند.

در اینجا نمونه ای از آرایه ای از زبان های برنامه نویسی آورده شده است:

 const programmingLanguages = ["JavaScript", "Python", "Ruby"];

اگر می خواهید زبان های Go و Rust را به انتهای آرایه programmingLanguages ​​اضافه کنید، از روش push استفاده می کنید.

 const programmingLanguages = ["JavaScript", "Python", "Ruby"]; const originalLength = programmingLanguages.length; // 3 const newLength = programmingLanguages.push("Go", "Rust"); console.log(newLength); // 5 console.log(programmingLanguages); // ["JavaScript", "Python", "Ruby", "Go", "Rust"]

کار جالبی که می توانید با روش push انجام دهید اضافه کردن یک آرایه به انتهای یک آرایه دیگر است.

در این مثال یک آرایه از programmingLanguages و یک آرایه از newLanguages داریم. می‌توانیم از متد push ودستور spread برای اضافه کردن آرایه newLanguages ​​به انتهای آرایه programmingLanguages ​​استفاده کنیم.

 const programmingLanguages = ["JavaScript", "Python", "Ruby"]; const newLanguages = ["Go", "Rust"]; const newLength = programmingLanguages.push(...newLanguages); console.log(newLength); // 5 console.log(programmingLanguages); // ["JavaScript", "Python", "Ruby", "Go", "Rust"]

نحوه اضافه کردن یک عنصر در ابتدای آرایه

اگر می خواهید عنصری را به ابتدای یک آرایه اضافه کنید، می توانید از روش unshift استفاده کنید. متد unshift یک یا چند عنصر را به ابتدای یک آرایه اضافه می کند و طول جدید آرایه را برمی گرداند.

در اینجا مثالی از استفاده از روش unshift برای گفت ن سه زبان برنامه نویسی جدید به ابتدای آرایه programmingLanguages ​​آورده شده است.

 const programmingLanguages = ["JavaScript", "Python", "Ruby"]; const originalLength = programmingLanguages.length; // 3 const newLength = programmingLanguages.unshift("Go", "Rust", "C#"); console.log(newLength); // 6 console.log(programmingLanguages); // ["Go", "Rust", "C#", "JavaScript", "Python", "Ruby"]

نحوه گفت ن و حذف عناصر در یک شاخص خاص

شاخص موقعیت یک عنصر در آرایه است. عنصر اول در آرایه دارای شاخص 0، عنصر دوم دارای شاخص 1 و غیره است.

برای اضافه کردن عناصر در یک شاخص خاص، می توانید از روش splice استفاده کنید. متد splice به شما امکان می دهد عناصر را از یک شاخص خاص در یک آرایه اضافه و حذف کنید.

در این مثال، فهرستی از شهرهای آمریکا را داریم.

 const cities = ["New York", "Los Angeles", "Chicago", "Houston"];

اگر بخواهیم شهر San Francisco را به دومین شاخص آرایه cities اضافه کنیم، از روش splice استفاده می کنیم.

 const cities = ["New York", "Los Angeles", "Chicago", "Houston"]; cities.splice(1, 0, "San Francisco"); console.log(cities); // ["New York", "San Francisco", "Los Angeles", "Chicago", "Houston"]

اولین آرگومان متد splice ، شاخصی است که می خواهید عناصری را در آن اضافه یا حذف کنید. در این مورد، قصد داریم شهر خود را در شاخص 1 اضافه کنیم.

آرگومان دوم تعداد عناصری است که باید حذف شوند. در این مورد، ما به دنبال حذف هیچ عنصری نیستیم، پس از 0 عبور می کنیم.

آرگومان سوم عنصر(هایی) است که می خواهید اضافه کنید. اینجا جایی است که در شهر San Francisco می گذریم.

 cities.splice(1, 0, "San Francisco");

اگر بخواهیم عناصر را در یک شاخص خاص حذف کنیم، می توانیم از روش splice نیز استفاده کنیم.

در این مثال قصد داریم شهر Los Angeles را از آرایه cities حذف کنیم. می‌توانیم از متد indexOf برای یافتن شاخص Los Angeles استفاده کنیم و سپس از روش splice برای حذف آن استفاده کنیم.

متد indexOf اولین شاخصی را که در آن یک عنصر معین در آرایه یافت می شود، یا -1 را در صورت عدم وجود آن برمی گرداند.

 const cities = ["New York", "Los Angeles", "Chicago", "Houston"]; const index = cities.indexOf("Los Angeles"); if (index !== -1) { cities.splice(index, 1); } console.log(cities); // ["New York", "Chicago", "Houston"]

اولین آرگومان index ، شاخصی است که قصد داریم عنصر را حذف کنیم. آرگومان دوم 1 تعداد عناصری است که قصد داریم حذف کنیم.

 cities.splice(index, 1);

ما این را در داخل یک دستور if قرار می دهیم تا تحلیل کنیم که آیا شاخص Los Angeles برابر با -1 نیست. -1 نشان می دهد که عنصر در آرایه وجود ندارد.

اگر شهر در آرایه وجود داشته باشد، می توانیم از روش splice برای حذف آن استفاده کنیم.

 if (index !== -1) { cities.splice(index, 1); }

نتیجه

در این مقاله نحوه کار با متدهای جاوا اسکریپت داخلی pop , push , shift و unshift را یاد گرفتید . این روش ها زمانی مفید هستند که می خواهید عناصری را از ابتدا یا انتهای یک آرایه اضافه یا حذف کنید.

شما همچنین یاد گرفتید که چگونه با روش splice کار کنید که به شما امکان می دهد آرایه اصلی را تغییر دهید و عناصر را در یک شاخص خاص اضافه یا حذف کنید.

همه روش هایی که در این مقاله به آن پرداختیم، آرایه اصلی را تغییر می دهند. این بدان معناست که آرایه اصلی پس از استفاده از این روش ها تغییر می کند.

امیدوارم این مقاله برای شما مفید بوده باشد و کدنویسی خوشحال کننده باشد!

خبرکاو

ارسال نظر
تبليغات ايهنا تبليغات ايهنا

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به خبرکاو است و استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است