خواهد شد + فیلم"> مدیر نظارت بر بانک‌ها: به‌زودی وضعیت ادغام یا انحلال ۳ موسسۀ مالی و یک بانک تعیین‌تکلیف <a href= خواهد شد + فیلم"> خواهد شد + فیلم">