را افزایش دادند">مدارس مصرف برق <a href= را افزایش دادند"> را افزایش دادند">

مصطفی رجبی مشهدی درباره وضعیت مصرف در کشور، اظهار کرد: از آنجایی که در نیمه شمالی کشور هوا قدری خنک شده و تاثیر وسایل سرمایشی در مصرف برق به طور محسوسی کم شده و بیشتر در نیمه جنوبی کشور همچنان مصارف سیستم‌های سرمایشی داریم، بخش آموزشی کشور خیلی متاثر از افزایش مصرف برق نبوده است و مشکلی در تامین برق نداریم.

وی با اشاره به میزان مصرف بخش آموزشی در کشور، گفت: به نظر می‌رسد حدود ۷۰۰ تا ۸۰۰ مگاوات به دلیل آغاز مدارس و سال تحصیلی به تقاضای برق کشور اضافه شده است.

آیا این خبر مفید بود؟