سایت خبرکاو

جستجوگر هوشمند اخبار و مطالب فناوری

قیمت یورو، دلار و پوند امروز دوشنبه ۳ مهر ۱۴۰۲

به گزارش اقتصادنیوز ، در بازار امروز قیمت یورو در مقایسه با عصر دو روز قبل بالا رفت. قیمت یورو در بازار آزاد امروز امروز یورو در بازار آزاد با رشد ۰.۳ درصدی به ۵۲,۶۵۵ (پنجاه و دو هزار و ششصد و پنجاه و پنج ) تومان رسید. جدول قیمت ۳ روز اخیر یورو در بازار آزاد قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ ۵۲,۶۵۵ ۱۶۰ ۰.۳ ۱۱:۲۰ ۵۲,۴۹۵ ۴۹ ۰.۰۹ ۲ روز پیش ۵۲,۴۴۶ -۳۳۷.۰۰ -۰.۶۵ ۴ روز پیش قیمت دلار در بازار آزاد امروز قیمت دلار در بازار آزاد با رشد ۰.۳۴ درصدی به ۴۹,۴۲۰ (چهل و نه هزار و چهارصد و بیست ) ...

به گزارش اقتصادنیوز ، در بازار امروز قیمت یورو در مقایسه با عصر دو روز قبل بالا رفت.

قیمت یورو در بازار آزاد امروز

امروز یورو در بازار آزاد با رشد ۰.۳ درصدی به ۵۲,۶۵۵ (پنجاه و دو هزار و ششصد و پنجاه و پنج ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر یورو در بازار آزاد
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۵۲,۶۵۵ ۱۶۰ ۰.۳ ۱۱:۲۰
۵۲,۴۹۵ ۴۹ ۰.۰۹ ۲ روز پیش
۵۲,۴۴۶ -۳۳۷.۰۰ -۰.۶۵ ۴ روز پیش

قیمت دلار در بازار آزاد امروز

قیمت دلار در بازار آزاد با رشد ۰.۳۴ درصدی به ۴۹,۴۲۰ (چهل و نه هزار و چهارصد و بیست ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار در بازار آزاد
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۴۹,۴۲۰ ۱۷۰ ۰.۳۴ ۱۱:۲۵
۴۹,۲۵۰ ۰.۰۰ ۰ ۲ روز پیش
۴۹,۲۵۰ -۳۰.۰۰ -۰.۰۷ ۴ روز پیش

آخرین نرخ پوند

امروز پوند با رشد ۰.۳ درصدی به ۶۰,۴۹۰ (شصت هزار و چهارصد و نود ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر پوند
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۶۰,۴۹۰ ۱۸۴ ۰.۳ ۱۱:۲۰
۶۰,۳۰۶ -۱۲۳.۰۰ -۰.۲۱ ۲ روز پیش
۶۰,۴۲۹ -۷۱۷.۰۰ -۱.۱۹ ۴ روز پیش

خبرکاو