سایت خبرکاو

جستجوگر هوشمند اخبار و مطالب فناوری

قیمت طلا، دلار و سکه امروز یکشنبه 15 بهمن 1402 +جدول

به گزارش  اقتصادنیوز،قیمت دلار در مرکز مبادله امروز درمقایسه با روز قبل اندکی افت کرد  و سکه در اتحادیه طلا و جواهر  نسبت به روز قبل ریزش کرد.   آخرین نرخ گرم طلا ۱۸ عیار امروز هر گرم طلا ۱۸ عیاربا کاهش ۱.۹۱ درصدی به ۲,۷۷۴,۹۰۰ (دو میلیون و هفتصد و هفتاد و چهار هزار و نهصد ) تومان رسید. جدول قیمت 3 روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ ۲,۷۷۴,۹۰۰ -۵۳,۱۰۰.۰۰ -۱.۹۱  11:02 ۲,۸۲۸,۰۰۰ -۶۴,۶۰۰.۰۰ -۲.۲۹ روز قبل ۲,۸۹۲,۶۰۰ -۶۰,۰۰۰.۰۰ -۲.۰۸ ۳ روز پیش آخرین نرخ مثقال طلا 18 عیار امروز هر مثقال طلا ...

به گزارش  اقتصادنیوز،قیمت دلار در مرکز مبادله امروز درمقایسه با روز قبل اندکی افت کرد  و سکه در اتحادیه طلا و جواهر  نسبت به روز قبل ریزش کرد.  

آخرین نرخ گرم طلا ۱۸ عیار

امروز هر گرم طلا ۱۸ عیاربا کاهش ۱.۹۱ درصدی به ۲,۷۷۴,۹۰۰ (دو میلیون و هفتصد و هفتاد و چهار هزار و نهصد ) تومان رسید.

جدول قیمت 3 روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۲,۷۷۴,۹۰۰ -۵۳,۱۰۰.۰۰ -۱.۹۱  11:02
۲,۸۲۸,۰۰۰ -۶۴,۶۰۰.۰۰ -۲.۲۹ روز قبل
۲,۸۹۲,۶۰۰ -۶۰,۰۰۰.۰۰ -۲.۰۸ ۳ روز پیش

آخرین نرخ مثقال طلا 18 عیار

امروز هر مثقال طلا 18 عیار با کاهش ۱.۸۳ درصدی به ۱۲,۰۲۰,۰۰۰ (دوازده میلیون و بیست هزار) تومان رسید.

آخرین نرخ دلار مبادله ای

قیمت دلار مبادله ای به ۴۲,۹۲۰ (چهل و دو هزار و نهصد و بیست ) تومان رسید.

جدول قیمت 3 روز اخیر دلار مبادله ای
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۴۲,۹۲۰ -۱.۰۰ -۰.۰۱ 11:35
۴۲,۹۲۱ ۰.۰۰ ۰ روز قبل
۴۲,۹۲۱ ۰.۰۰ ۰ ۳ روز پیش

قیمت یورو مبادله ای امروز

امروز یورو مبادله ای با رشد ۰.۱ درصدی به ۴۶,۳۴۱ (چهل و شش هزار و سیصد و چهل و یک ) تومان رسید.

جدول قیمت 3 روز اخیر یورو مبادله ای
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۴۶,۳۴۱ ۴۹ ۰.۱ 11:02
۴۶,۲۹۲ -۳۰۰.۰۰ -۰.۶۵ روز قبل
۴۶,۵۹۲ ۵۱ ۰.۱ ۳ روز پیش

آخرین نرخ پوند

امروز پوند با کاهش ۳.۲۴ درصدی به ۷۱,۰۵۰ (هفتاد و یک هزار و پنجاه ) تومان رسید.

جدول قیمت 3 روز اخیر پوند
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۷۱,۰۵۰ -۲,۳۰۹.۰۰ -۳.۲۴  11:52
۷۳,۳۵۹ -۹۱.۰۰ -۰.۱۳ روز قبل
۷۳,۴۵۰ -۸۰۰.۰۰ -۱.۰۹ ۳ روز پیش

آخرین نرخ درهم امارات مبادله ای

امروز درهم امارات مبادله ای  به ۱۱,۶۸۷ (یازده هزار و ششصد و هشتاد و هفت ) تومان رسید.

جدول قیمت 3 روز اخیر درهم امارات مبادله ای
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱۱,۶۸۷ ۰.۰۰ ۰ 11:02
۱۱,۶۸۷ ۰.۰۰ ۰ روز قبل
۱۱,۶۸۷ ۰.۰۰ ۰ ۳ روز پیش

آخرین نرخ دلار استرالیا

امروز دلار استرالیا مابا کاهش ۱.۲۲ درصدی به ۳۶,۷۰۰ (سی و شش هزار و هفتصد ) تومان رسید.

قیمت دینار عراق امروز

امروز دینار عراق با کاهش ۲.۳۸ درصدی به ۴۲ (چهل و دو ) تومان رسید.

قیمت سکه امامی امروز

امروز سکه امامی با کاهش ۰.۷۸ درصدی به ۳۱,۸۵۰,۰۰۰ (سی و یک میلیون و هشتصد و پنجاه هزار) تومان رسید.

جدول قیمت 3 روز اخیر سکه امامی
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۳۱,۸۵۰,۰۰۰ -۲۵۰,۰۰۰.۰۰ -۰.۷۸  11:40
۳۲,۱۰۰,۰۰۰ -۱,۲۰۰,۰۰۰.۰۰ -۳.۷۴ روز قبل
۳۳,۳۰۰,۰۰۰ -۳۵۰,۰۰۰.۰۰ -۱.۰۶ ۳ روز پیش

قیمت نیم سکه امروز

امروز نیم سکه  با کاهش ۰.۸۲ درصدی به ۱۸,۱۵۰,۰۰۰ (هجده میلیون و یکصد و پنجاه هزار) تومان رسید.

جدول قیمت 3 روز اخیر نیم سکه
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱۸,۱۵۰,۰۰۰ -۱۵۰,۰۰۰.۰۰ -۰.۸۲  11:02
۱۸,۳۰۰,۰۰۰ -۴۵۰,۰۰۰.۰۰ -۲.۴۶ روز قبل
۱۸,۷۵۰,۰۰۰ -۱۰۰,۰۰۰.۰۰ -۰.۵۴ ۳ روز پیش

قیمت ربع سکه امروز

امروز ربع سکه  با کاهش ۱.۳۴ درصدی به ۱۱,۱۵۰,۰۰۰ (یازده میلیون و یکصد و پنجاه هزار) تومان رسید.

آخرین نرخ سکه گرمی

امروز هر سکه گرمی  با کاهش ۱.۷۲ درصدی به ۵,۸۰۰,۰۰۰ (پنج میلیون و هشتصد هزار) تومان رسید.

خبرکاو