سایت خبرکاو

جستجوگر هوشمند اخبار و مطالب فناوری

قیمت سکه، نیم سکه و ربع سکه امروز پنجشنبه ۶ مهر ۱۴۰۲ /نیم سکه ارزان شد

به گزارش  اقتصادنیوز، امروز  قیمت سکه امامی در مقایسه با روز قبل رشد کرد اما قیمت نیم سکه ارزان شد. آخرین نرخ سکه امامی امروز سکه امامی با رشد ۰.۰۷ درصدی به ۲۷,۲۲۰,۰۰۰ (بیست و هفت میلیون و دویست و بیست هزار) تومان رسید. جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه امامی قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ ۲۷,۲۲۰,۰۰۰ ۲۰,۰۰۰ ۰.۰۷ ۱۰:۰۷ ۲۷,۲۰۰,۰۰۰ -۳۲۰,۰۰۰.۰۰ -۱.۱۸ روز قبل ۲۷,۵۲۰,۰۰۰ -۸۱,۰۰۰.۰۰ -۰.۳ ۲ روز پیش آخرین نرخ نیم سکه امروز نیم سکه با کاهش ۰.۳۳ درصدی به ۱۴,۸۰۰,۰۰۰ (چهارده میلیون و هشتصد هزار) تومان رسید. جدول قیمت ۳ روز اخیر نیم سکه قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ ۱۴,۸۰۰,۰۰۰ -۵۰,۰۰۰.۰۰ -۰.۳۴ ۱۰:۰۷ ۱۴,۸۵۰,۰۰۰ -۶۰,۰۰۰.۰۰ -۰.۴۱ روز قبل ۱۴,۹۱۰,۰۰۰ -۴۰,۰۰۰.۰۰ -۰.۲۷ ۲ روز ...

به گزارش  اقتصادنیوز، امروز  قیمت سکه امامی در مقایسه با روز قبل رشد کرد اما قیمت نیم سکه ارزان شد.

آخرین نرخ سکه امامی

امروز سکه امامی با رشد ۰.۰۷ درصدی به ۲۷,۲۲۰,۰۰۰ (بیست و هفت میلیون و دویست و بیست هزار) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه امامی
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۲۷,۲۲۰,۰۰۰ ۲۰,۰۰۰ ۰.۰۷ ۱۰:۰۷
۲۷,۲۰۰,۰۰۰ -۳۲۰,۰۰۰.۰۰ -۱.۱۸ روز قبل
۲۷,۵۲۰,۰۰۰ -۸۱,۰۰۰.۰۰ -۰.۳ ۲ روز پیش

آخرین نرخ نیم سکه

امروز نیم سکه با کاهش ۰.۳۳ درصدی به ۱۴,۸۰۰,۰۰۰ (چهارده میلیون و هشتصد هزار) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر نیم سکه
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱۴,۸۰۰,۰۰۰ -۵۰,۰۰۰.۰۰ -۰.۳۴ ۱۰:۰۷
۱۴,۸۵۰,۰۰۰ -۶۰,۰۰۰.۰۰ -۰.۴۱ روز قبل
۱۴,۹۱۰,۰۰۰ -۴۰,۰۰۰.۰۰ -۰.۲۷ ۲ روز پیش

آخرین نرخ ربع سکه

امروز ربع سکه به ۹,۸۵۰,۰۰۰ (نه میلیون و هشتصد و پنجاه هزار) تومان رسید.

قیمت سکه گرمی امروز

امروز هر سکه گرمی با کاهش ۰.۸۷ درصدی به ۵,۷۰۰,۰۰۰ (پنج میلیون و هفتصد هزار) تومان رسید.

قیمت دلار مبادله ای امروز

امروز دلار مبادله ای به ۴۱,۱۹۴ (چهل و یک هزار و یکصد و نود و چهار ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار مبادله ای
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۴۱,۱۹۴ ۰.۰۰ ۰ ۱۰:۰۲
۴۱,۱۹۴ ۱۳ ۰.۰۳ روز قبل
۴۱,۱۸۱ ۰.۰۰ ۰ ۲ روز پیش

خبرکاو