متن خبر

شاخص همکاری در جهان اسلام معیت با رسول الله(ص) است

شاخص همکاری در جهان اسلام معیت با رسول الله(ص) است

اخبارشاخص همکاری در جهان اسلام معیت با رسول الله(ص) است
شناسهٔ خبر: 108893 -
خبرکاو:

به گزارش ایسنا، به نقل از مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی، حجت‌الاسلام و المسلمین حمید شهریاری - دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی-  روز یکشنبه در جلسه شورای معاونین این مجمع با اشاره به طرح معماری جدید و نوسازی تقریب اظهار کرد: در لایه اول نوسازی لازماستکار سلبی انجام گیرد و آن کار سلبی پرهیز از تفرقه و تعرض به همدیگر است.

وی بیان کرد: در اینجا محورهای «پرهیز از مشاجره، حرمت شکنی و توهین»، «پرهیز از تنازع»و «پرهیز از جنگ» را به عنوان سه محور کلیدی لایه اول بر شمردیم.

دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی اظهار داشت: در رابطه با لایه اول که پرهیز از جنگاستشما ملاحظه می کنید که امروز متاسفانه جنگ هایی در بین برخی کشورهای اسلامی در جریاناستما در رابطه با جنگ نیاز به نظریه پردازی داریم البته قرآن کریم اصول و چهارچوب اصلی آن را تعریف کرده است.

شهریاری با اشاره به اینکه اصل اولیه ایناستکه صلح در میان امت اسلامی الزام آور است، اظهار داشت:. وقتی جنگی رخ می دهد همه ملزم هستند که صلح را برقرار کنند به امت پیامبر(ص) اعم از کارگزاران سیاسی و نظامیان و امت اسلامی توصیه شدهاستکه اگر جنگی شکل گرفت شما مامور به ایجاد صلح هستید و این اصل اولیه در اینجاست.

وی با اشاره به اینکه اصل ثانویه اجرای عدالت است، بیان کرد:  زمانی که خواستیم صلح برقرار کنیم اگرعده ای ظلم کردند و به مال و ناموس دیگری تجاوز کردند در اینجا علاوه بر مسئولیت صلح، اجرای عدالت لازماستیعنی چیزی که از مسیر عدالت خارج شده را به مسیر عدالت بازگردانیم. اینجا مأموریت اصلی ما صلح نیست بلکه تسلیم کردین دیگران به عدالت جبرانیاستو اگر دیدیم کسی ظلم می کند باید ورود کنیم و از ظالم حق مظلوم را بستانیم.

دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی بیان کرد: در اینجا جنگ و کشتن، برای ایجاد ترس یا ریاست نیست بلکه برای ایناستکه امر الهی در زمین جریان پیدا کند پس غایت این نوع جنگ و عدالت جبرانی هم سر سپردن به امر الهی است.

شهریاری در ادامه با اشاره به اینکه به نظر من ظلم امری ایجابیاستاظهار داشت: ظلم عبارتست از ستاندن حق یا مال دیگری بدون رضایت صاحبش. در اینجا ستاندن یک امر ایجابیاستبنابراین ظلم ایجابیاستو عدالت ضد آن است. وقتی شما عادل هستید یعنی اینکه حق دیگری را بدون رضایت صاحبش نستانید. یا به عبارت دیگر عدالت یعنی شما ظلم نکنید و بر مسیر حق باقی بمانید.

وی بیان کرد: لغت عدل در متون و اشعار قبل از اسلام تعبیر شده به ضد جور، که با ظهور اسلام دو افزونه پیدا کرد، افزونه اول ایناستبرای اینکه عادل باشید باید از کفر بپرهیزید و اهل توحید باشید یعنی کفر و شرک در قرآن ظلم تلقی شد و افزونه دیگری که در روایات به آن اشاره شده ایناستکه شخص مراوده برای شعائر دینی داشته باشد بنابراین کسی عادلاستکه کافر و مشرک نباشد و در مناسک دینی حاضر شود.

دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی اظهار  کرد: مردم یمن مشغول زندگی شان بودند اما یک کشوری این همه ظلم و جور و کودک کشی در این کشور مرتکب می شود و این همه مشکلات برای مردم این کشور ایجاد می کند پس ما مامور هستیم که در برابر آن بپاخیزیم و به مردم یمن کمک کنیم این دستور قرآنی است.

وی با اشاره به اینکه صلح اصل اولیهاستاما در اصل ثانویه اگر به کسی ظلم شد ما باید بر علیه آن ظلم قیام کنیم، اظهار داشت: با این توضیحات وظیفه ما دفاع از مردم مظلوم یمن و بحریناستوقتی می گوییم حاکمان برخی کشورهای عربی نباید به مردم یمن ظلم کند، بر اساس احکام قرآن است.

شهریاری بیان کرد: لایه دوم نوسازی، همکاری و با هم بودناستو این همکاری و با هم بودن معیارش معیت با رسول اللهاستیعنی باهم بودن و همکاری زمانی ارزشمنداستکه ما با حضرت باشم.

دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی با بیان اینکه همکاری در جهان اسلام باید بر اساس معیت با رسول الله(ص) شکل بگیرد اظهار داشت: امروزه متأسفانه عده ای در جهان اسلام مخفیانه با صهیونیست ها جلسه می گذارند و از آنها جایزه دریافت می کنند این همکاری بر اساس چه معیاری است؟ و چه معیتی با رسول الله(ص) دارد.

وی لازم دانست: این اقدام نه تنها با روح اسلام سنخیت ندارد بلکه با ظاهر اسلام هم سازگاری ندارد ای کاش حداقل این افراد مثل گذشته ظاهر اسلام را حفظ می کردند.

شهریاری بیان کرد: شما زمانی می بیان کردید که کالاهای صهیونیستی باید تحریم شود و مسابقه با ورزشکاران رژیم صهیونیستی ممنوعاستچون این رژیم را جعلی و دشمن مسلمانان می دانستید اما امروز نه تنها هیچ کدام از اینها را رعایت نمی کنید بلکه حرف از صلح با رژیم صهیونیستی می زنید این چه صلحیاستکه در درون جهان اسلام شکل نمی گیرد اما با دشمنان جهان اسلام و کفار شکل می گیرد. ما با اینها مخالف هستیم و اینها را معیار وحدت نمی دانیم بلکه آنرا ناقض وحدت می دانیم و با کسی که از معیت حضرت رسول اکرم (ص) سرباز بزند هیچ وقت نمی شود وحدت کرد.

دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی بیان کرد: همه باید به سمت آرمان اصیل و آرمان عینی وحدانی که در اسلام تعریف شده و آن اسوه بودن حضرت ختمی مرتبت است، حرکت کنیم.
وی در پایان ابراز امیدواری کرد روزی برسد که همه کشورهای اسلامی حق مردم خودشان را محترم بشمارند و به آنها حق رأی بدهند تا خودشان سرنوشتشان را تعیین کنند.

انتهای پیام

ارسال نظر
تبليغات ايهنا تبليغات ايهنا

طراحی و اجرا مهدی نوروزی -کليه حقوق تعلق دارد به سایت خبرکاو