سایت خبرکاو

جستجوگر هوشمند اخبار و مطالب فناوری

ساعت ۱۴:۴۸ روز ۱۹ تیر امسال در شبکه برق چه گذشت؟

به گزارش رکنا، تابستان امسال با مدیریت دقیق تأمین و تقاضای مصرف برق ، با وجود آنکه در بخش خانگی هیچ خاموشی برنامه‌ریزی شده نداشتیم، در بخش صنعت نیز شاهد رشد در میزان تأمین برق بودیم. بیشترین میزان تقاضای لحظه‌ای مصرف برق در تابستان امسال به ساعت ۱۴:۴۸ روز نوزدهم تیرماه بازمی‌گردد که میزان تقاضای برق به رقم بی‌سابقه ۷۳ هزار و ۴۶۳ مگاوات رسید. در لحظه اوج نیاز برق تابستان امسال، میزان تولید برق نیروگاه‌های حرارتی و اتمی کشور ۵۲ هزار و ۵۲۵ مگاوات بود که ...

به گزارش رکنا، تابستان امسال با مدیریت دقیق تأمین و تقاضای مصرف برق ، با وجود آنکه در بخش خانگی هیچ خاموشی برنامه‌ریزی شده نداشتیم، در بخش صنعت نیز شاهد رشد در میزان تأمین برق بودیم.

بیشترین میزان تقاضای لحظه‌ای مصرف برق در تابستان امسال به ساعت ۱۴:۴۸ روز نوزدهم تیرماه بازمی‌گردد که میزان تقاضای برق به رقم بی‌سابقه ۷۳ هزار و ۴۶۳ مگاوات رسید.

در لحظه اوج نیاز برق تابستان امسال، میزان تولید برق نیروگاه‌های حرارتی و اتمی کشور ۵۲ هزار و ۵۲۵ مگاوات بود که اگر ظرفیت عملی ۱۰۰۰ مگاواتی بخش اتمی را از این رقم کم کنیم، میزان تولید نیروگاه‌های حرارتی به حدود ۵۱ هزار و ۵۰۰ مگاوات می‌رسد.

همچنین برای تأمین بیشترین نیاز لحظه‌ای برق کشور در تابستان ۱۴۰۲، نیروگاه‌های برق‌آبی تولیدی ۸ هزار و ۹۲ مگاواتی داشتند و جمع تولید برق کشور برای پوشش نیاز ۷۳ هزار و ۴۶۳ مگاواتی، به ۶۰ هزار و ۶۱۷ مگاوات رسید.

در زمان پیک شبکه برق در تابستان، ۴۰۳ مگاوات نیز از محل واردات برق به شبکه تزریق شد و جمع تأمین برق را به ۶۱ هزار و ۲۰ مگاوات رساند. فاصله این رقم با نیاز ۷۳ هزار و ۴۶۳ مگاواتی، میزان پیک‌سایی (جابه‌جایی بار) صورت گرفته برای مدیریت تقاضای برق در پیک تابستان امسال بود تا بالاترین رکورد تقاضای مصرف برق کشور را بدون خاموشی پشت‌سر بگذاریم.