سایت خبرکاو

جستجوگر هوشمند اخبار و مطالب فناوری

روزیاتو: ۱۵ واحد پولی که بیشترین سقوط ارزش را در سال ۲۰۲۳ داشته‌اند

انتظار می رفت افزایش نرخ بهره توسط بانک مرکزی آمریکا، ارزش دلار آمریکا را به عنوان ارز رسمی این کشور و محبوبترین ارز در سطح جهانی، در این سال کاهش دهد. با این حال، رشد اقتصادی آمریکا و کندی رشد اقتصادی در اکثر کشورهای جهان، موجب رشد مجدد ارزش دلار آمریکا شده است. این رشد ارزش دلار همچنین فشارهای اقتصادی را بر قدرت های بزرگ جهان مانند چین و ژاپن افزایش داده است، به طوری که آنها را ...

انتظار می رفت افزایش نرخ بهره توسط بانک مرکزی آمریکا، ارزش دلار آمریکا را به عنوان ارز رسمی این کشور و محبوبترین ارز در سطح جهانی، در این سال کاهش دهد. با این حال، رشد اقتصادی آمریکا و کندی رشد اقتصادی در اکثر کشورهای جهان، موجب رشد مجدد ارزش دلار آمریکا شده است. این رشد ارزش دلار همچنین فشارهای اقتصادی را بر قدرت های بزرگ جهان مانند چین و ژاپن افزایش داده است، به طوری که آنها را مجبور به اتخاذ سیاست های انبساطی پولی (سیاست یا تدبیرافزایش دهنده عرضه پول) به منظور حمایت از ارزش پول ملی خود کرده است.

15 ارزی <a href= که با توجه به مدل نرخ دلاری آمریکا بیشترین سقوط ارزش را در سال ۲۰۲۳ داشته اند" class="wp-image-547470" srcset="https://rooziato.com/wp-content/uploads/2023/09/1-72.jpg 600w, https://rooziato.com/wp-content/uploads/2023/09/1-72-300x200.jpg 300w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px">

قدرت دلار آمریکا را می توان در دل چالش های اقتصادی چین و سایر کشورهای در حال توسعه دید. افزایش قیمت های جهانی انرژی و مواد غذایی نیز به قدرت دلار کمک کرده است، در حالی که سایر ارزها، روند نزولی داشته اند. قدرت دلار موجب ضربه به ارزهای کشورهای در حال توسعه شده است. تورم بالا و تراز تجاری منفی از دلایل اصلی سقوط ارزش پول های ملی این کشورها در ماه های اخیر بوده است. دولت هایی مانند ترکیه، مصر، پاکستان، لبنان و سوریه مجبور شده اند برای تامین دلار، به سازمان های بین المللی مانند صندوق بین المللی پول و بانک جهانی مراجعه کنند. اینکه آیا کمک های مالی این نهادها در برابر سیاست های پولی انبساطی موثر است یا خیر، همچنان محل بحث است.

در ادامه، رتبه بندی ۱۵ ارزی که سال ۲۰۲۳ با توجه به نرخ دلار آمریکا، بیشترین کاهش ارزش را داشته اند را ببینید.

15 ارزی <a href= که با توجه به مدل نرخ دلاری آمریکا بیشترین سقوط ارزش را در سال ۲۰۲۳ داشته اند" class="wp-image-547469" srcset="https://rooziato.com/wp-content/uploads/2023/09/15-6.jpg 600w, https://rooziato.com/wp-content/uploads/2023/09/15-6-300x185.jpg 300w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px">

۱۵ – کواچای زامبیا

قیمت در برابر هر دلار آمریکا در ۲ ژانویه ۲۰۲۳: ۱۸
قیمت در برابر هر دلار آمریکا در ۱۵ سپتامبر ۲۰۲۳: ۲۰
درصد کاهش قیمت در سال ۲۰۲۳: ۱۱٪

15 ارزی <a href= که با توجه به مدل نرخ دلاری آمریکا بیشترین سقوط ارزش را در سال ۲۰۲۳ داشته اند" class="wp-image-547468" srcset="https://rooziato.com/wp-content/uploads/2023/09/14-9.jpg 600w, https://rooziato.com/wp-content/uploads/2023/09/14-9-300x169.jpg 300w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px">

۱۴ – راند آفریقای جنوبی

قیمت در برابر هر دلار آمریکا در ۲ ژانویه ۲۰۲۳: ۱۷
قیمت در برابر هر دلار آمریکا در ۱۵ سپتامبر ۲۰۲۳: ۱۹
درصد کاهش قیمت در سال ۲۰۲۳: ۱۱٪

15 ارزی <a href= که با توجه به مدل نرخ دلاری آمریکا بیشترین سقوط ارزش را در سال ۲۰۲۳ داشته اند" class="wp-image-547467" srcset="https://rooziato.com/wp-content/uploads/2023/09/13-7.jpg 600w, https://rooziato.com/wp-content/uploads/2023/09/13-7-300x149.jpg 300w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px">

۱۳ – فرانک رواندا

قیمت در برابر ۱ دلار در ۲ ژانویه ۲۰۲۳: ۱,۰۷۰

قیمت در برابر ۱ دلار در ۱۵ سپتامبر ۲۰۲۳: ۱,۲۰۷

درصد کاهش قیمت در سال ۲۰۲۳: ۱۲.۸٪

15 ارزی <a href= که با توجه به مدل نرخ دلاری آمریکا بیشترین سقوط ارزش را در سال ۲۰۲۳ داشته اند" class="wp-image-547466" srcset="https://rooziato.com/wp-content/uploads/2023/09/12-11.jpg 600w, https://rooziato.com/wp-content/uploads/2023/09/12-11-300x197.jpg 300w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px">

۱۲ – کیپ لائوس

قیمت در برابر ۱ دلار در ۲ ژانویه ۲۰۲۳: ۱۷,۲۷۹

قیمت در برابر ۱ دلار در ۱۵ سپتامبر ۲۰۲۳: ۱۹,۹۴۹

درصد کاهش قیمت در سال ۲۰۲۳: ۱۵٪

15 ارزی <a href= که با توجه به مدل نرخ دلاری آمریکا بیشترین سقوط ارزش را در سال ۲۰۲۳ داشته اند" class="wp-image-547465" srcset="https://rooziato.com/wp-content/uploads/2023/09/11-17.jpg 600w, https://rooziato.com/wp-content/uploads/2023/09/11-17-300x137.jpg 300w, https://rooziato.com/wp-content/uploads/2023/09/11-17-252x114.jpg 252w, https://rooziato.com/wp-content/uploads/2023/09/11-17-545x248.jpg 545w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px">

۱۱ – لئون سیرالئون

قیمت در برابر ۱ دلار در ۲ ژانویه ۲۰۲۳: ۱۸,۸۵۴

قیمت در برابر ۱ دلار در ۱۵ سپتامبر ۲۰۲۳: ۲۲,۴۵۷

درصد کاهش قیمت در سال ۲۰۲۳: ۱۹٪

15 ارزی <a href= که با توجه به مدل نرخ دلاری آمریکا بیشترین سقوط ارزش را در سال ۲۰۲۳ داشته اند" class="wp-image-547464" srcset="https://rooziato.com/wp-content/uploads/2023/09/10-21.jpg 600w, https://rooziato.com/wp-content/uploads/2023/09/10-21-300x274.jpg 300w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px">

۱۰ – فرانک کنگو

قیمت در برابر ۱ دلار در ۲ ژانویه ۲۰۲۳: ۲,۰۳۶

قیمت در برابر ۱ دلار در ۱۵ سپتامبر ۲۰۲۳: ۲,۴۶۶

درصد کاهش قیمت در سال ۲۰۲۳: ۲۱٪

15 ارزی <a href= که با توجه به مدل نرخ دلاری آمریکا بیشترین سقوط ارزش را در سال ۲۰۲۳ داشته اند" class="wp-image-547463" srcset="https://rooziato.com/wp-content/uploads/2023/09/9-23.jpg 600w, https://rooziato.com/wp-content/uploads/2023/09/9-23-300x134.jpg 300w, https://rooziato.com/wp-content/uploads/2023/09/9-23-252x114.jpg 252w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px">

۹ – پوند مصر

قیمت در برابر ۱ دلار در ۲ ژانویه ۲۰۲۳: ۲۴

قیمت در برابر ۱ دلار در ۱۵ سپتامبر ۲۰۲۳: ۳۰

درصد کاهش قیمت در سال ۲۰۲۳: ۲۵٪

15 ارزی <a href= که با توجه به مدل نرخ دلاری آمریکا بیشترین سقوط ارزش را در سال ۲۰۲۳ داشته اند" class="wp-image-547462" srcset="https://rooziato.com/wp-content/uploads/2023/09/8-30.jpg 600w, https://rooziato.com/wp-content/uploads/2023/09/8-30-300x169.jpg 300w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px">

۸ – روپیه پاکستان

قیمت در برابر ۱ دلار در ۲ ژانویه ۲۰۲۳: ۲۲۶

قیمت در برابر ۱ دلار در ۱۵ سپتامبر ۲۰۲۳: ۲۹۶

درصد کاهش قیمت در سال ۲۰۲۳: ۳۱٪

15 ارزی <a href= که با توجه به مدل نرخ دلاری آمریکا بیشترین سقوط ارزش را در سال ۲۰۲۳ داشته اند" class="wp-image-547461" srcset="https://rooziato.com/wp-content/uploads/2023/09/7-33.jpg 600w, https://rooziato.com/wp-content/uploads/2023/09/7-33-300x169.jpg 300w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px">

۷ – روبل روسیه

قیمت در برابر ۱ دلار در ۲ ژانویه ۲۰۲۳: ۷۱

قیمت در برابر ۱ دلار در ۱۵ سپتامبر ۲۰۲۳: ۹۶

درصد کاهش قیمت در سال ۲۰۲۳: ۳۵٪

15 ارزی <a href= که با توجه به مدل نرخ دلاری آمریکا بیشترین سقوط ارزش را در سال ۲۰۲۳ داشته اند" class="wp-image-547460" srcset="https://rooziato.com/wp-content/uploads/2023/09/6-39.jpg 600w, https://rooziato.com/wp-content/uploads/2023/09/6-39-300x200.jpg 300w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px">

۶ – فرانک بوروندی

قیمت در برابر ۱ دلار در ۲ ژانویه ۲۰۲۳: ۲,۰۷۰

قیمت در برابر ۱ دلار در ۱۵ سپتامبر ۲۰۲۳: ۲,۸۳۲

درصد کاهش قیمت در سال ۲۰۲۳: ۳۶٪

15 ارزی <a href= که با توجه به مدل نرخ دلاری آمریکا بیشترین سقوط ارزش را در سال ۲۰۲۳ داشته اند" class="wp-image-547459" srcset="https://rooziato.com/wp-content/uploads/2023/09/5-45.jpg 600w, https://rooziato.com/wp-content/uploads/2023/09/5-45-300x169.jpg 300w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px">

۵ – لیر ترکیه

قیمت در برابر هر دلار آمریکا در ۲ ژانویه ۲۰۲۳: ۱۸
قیمت در برابر هر دلار آمریکا در ۱۵ سپتامبر ۲۰۲۳: ۲۶
درصد کاهش قیمت در سال ۲۰۲۳: ۴۴٪

15 ارزی <a href= که با توجه به مدل نرخ دلاری آمریکا بیشترین سقوط ارزش را در سال ۲۰۲۳ داشته اند" class="wp-image-547458" srcset="https://rooziato.com/wp-content/uploads/2023/09/4-49.jpg 600w, https://rooziato.com/wp-content/uploads/2023/09/4-49-300x201.jpg 300w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px">

۴ – پزوی آرژانتین

قیمت در برابر هر دلار آمریکا در ۲ ژانویه ۲۰۲۳: ۱۷۸
قیمت در برابر هر دلار آمریکا در ۱۵ سپتامبر ۲۰۲۳: ۳۴۹
درصد کاهش قیمت در سال ۲۰۲۳: ۹۶٪

15 ارزی <a href= که با توجه به مدل نرخ دلاری آمریکا بیشترین سقوط ارزش را در سال ۲۰۲۳ داشته اند" class="wp-image-547457" srcset="https://rooziato.com/wp-content/uploads/2023/09/3-63.jpg 600w, https://rooziato.com/wp-content/uploads/2023/09/3-63-300x121.jpg 300w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px">

۳ – پوند سوریه

قیمت در برابر هر دلار آمریکا در ۲ ژانویه ۲۰۲۳: ۲,۵۱۲
قیمت در برابر هر دلار آمریکا در ۱۵ سپتامبر ۲۰۲۳: ۱۳,۰۰۱
درصد کاهش قیمت در سال ۲۰۲۳: ۴۱۷٪

15 ارزی <a href= که با توجه به مدل نرخ دلاری آمریکا بیشترین سقوط ارزش را در سال ۲۰۲۳ داشته اند" class="wp-image-547456" srcset="https://rooziato.com/wp-content/uploads/2023/09/2-63.jpg 600w, https://rooziato.com/wp-content/uploads/2023/09/2-63-300x169.jpg 300w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px">

۲ – دلار زیمبابوه

قیمت در برابر هر دلار آمریکا در ۲ ژانویه ۲۰۲۳: ۶۷۲
قیمت در برابر هر دلار آمریکا در ۱۵ سپتامبر ۲۰۲۳: ۴,۸۲۰
درصد کاهش قیمت در سال ۲۰۲۳: ۶۱۷٪

15 ارزی <a href= که با توجه به مدل نرخ دلاری آمریکا بیشترین سقوط ارزش را در سال ۲۰۲۳ داشته اند" class="wp-image-547455" srcset="https://rooziato.com/wp-content/uploads/2023/09/1-1-7.jpg 600w, https://rooziato.com/wp-content/uploads/2023/09/1-1-7-300x169.jpg 300w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px">

۱ – پوند لبنان

قیمت در برابر هر دلار آمریکا در ۲ ژانویه ۲۰۲۳: ۱,۵۰۷
قیمت در برابر هر دلار آمریکا در ۱۵ سپتامبر ۲۰۲۳: ۱۵,۰۲۱
درصد کاهش قیمت در سال ۲۰۲۳: ۸۹۶٪