سایت خبرکاو

جستجوگر هوشمند اخبار و مطالب فناوری

روایت یک بودجه‌ پنهان /کسری بودجه هدفمندی یارانه ها قطعی است!

DB8CD8A7D8B1D8A7D986D987-2.jpg
ظاهرا دولت منابع و مصارف تبصره ۱۴ بودجه یا همان هدفمندی یارانه ها طوری تنظیم کرده که در هر حالتی هم کسری خواهد داشت. پس این کسری دولت را به سمت اعمالی خواهد برد که برای اقتصاد کشور مشکل زا خواهد بود.
ظاهرا دولت منابع و مصارف تبصره ۱۴ بودجه یا همان هدفمندی یارانه ها طوری تنظیم کرده که در هر حالتی هم کسری خواهد داشت. پس این کسری دولت را به سمت اعمالی خواهد برد که برای اقتصاد کشور مشکل زا خواهد بود.