از ۲ برابر درآمدهای نفتی">درآمدهای مالیاتی 6 ماه اول امسال، بیش <a href= از ۲ برابر درآمدهای نفتی"> از ۲ برابر درآمدهای نفتی">

به گزارش رکنا، سیدمحمدهادی سبحانیان، رئیس سازمان امور مالیاتی کشور در شبکه اجتماعی ایکس (توییتر) نوشت: در شش ماهه اول سال جاری، درآمدهای مالیاتی به بیش از دو برابر درآمدهای نفتی رسیده است.

دستاورد بزرگ دولت سیزدهم در راستای کاهش وابستگی به نفت و تامین مالی پایدار و غیرتورمی که با تمرکز بر مالیات‌ ستانی از دانه درشت‌ ها و مبارزه جدی با فراریان مالیاتی رقم خورده است.

توییت رئیس سازمان امور مالیاتی کشور

آیا این خبر مفید بود؟