سایت خبرکاو

جستجوگر هوشمند اخبار و مطالب فناوری

خودرو، پول های سکه را جارو کرد! /رفت و برگشت دلار در مرز حمایتی

D8AFD984D8A7D8B1D988D8B3DAA9D987.jpg
برخی از تحلیلگران ارزی مدعی بودند دلار هرات به واسطه بی پولی آخر ماه با فشار فروش روبه رو است. به عقیده این دسته به هر دلیل حمایت ۵۲ هزار و ۶۰۰ را از، دست بدهد راهی تست ۵۲ هزار و ۲۰۰ و ۵۱ هزار و ۷۰۰ خواهد شد. دیگر اخباربا گذشت ۳۰ سال، Robocop 3 هنوز بد است
برخی از تحلیلگران ارزی مدعی بودند دلار هرات به واسطه بی پولی آخر ماه با فشار فروش روبه رو است. به عقیده این دسته به هر دلیل حمایت ۵۲ هزار و ۶۰۰ را از، دست بدهد راهی تست ۵۲ هزار و ۲۰۰ و ۵۱ هزار و ۷۰۰ خواهد شد.