سایت خبرکاو

جستجوگر هوشمند اخبار و مطالب فناوری

خبر مهم رئیس سازمان بورس درباره سهام عدالت

D8B3D987D8A7D985D8B9D8AFD8A7D984D8AA.jpg
رئیس سازمان بورس خبر داد که پرونده سهام عدالت و مجامع استانی آن امسال جمع بندی و بسته می‌شود.
رئیس سازمان بورس خبر داد که پرونده سهام عدالت و مجامع استانی آن امسال جمع بندی و بسته می‌شود.