سایت خبرکاو

جستجوگر هوشمند اخبار و مطالب فناوری

خبر خوب گمرکی برای صادر کنندگان زعفران

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایسنا در متن بخشنامه گمرک آمده است: « پیرو بخشنامه ششم تیر ۱۴۰۲ موضوع فهرست محصولات کشاورزی و غذایی آب‌بر مشمول ۰.۵ درصد عوارض صادراتی آب مجازی، اعلام می‌دارد که مطابق صراحت مصوبه مذکور، زعفران مندرج در ردیف ۳۰ جدول موضوع مصوبه تاریخ ۲۷ خرداد ۱۴۰۲ از فهرست محصولات کشاورزی و غذایی آب‌بر مشمول ۰.۵ درصد عوارض صادراتی آب مجازی حذف شده است.   ضمن اقدام لازم، مراتب را ...

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایسنا در متن بخشنامه گمرک آمده است: « پیرو بخشنامه ششم تیر ۱۴۰۲ موضوع فهرست محصولات کشاورزی و غذایی آب‌بر مشمول ۰.۵ درصد عوارض صادراتی آب مجازی، اعلام می‌دارد که مطابق صراحت مصوبه مذکور، زعفران مندرج در ردیف ۳۰ جدول موضوع مصوبه تاریخ ۲۷ خرداد ۱۴۰۲ از فهرست محصولات کشاورزی و غذایی آب‌بر مشمول ۰.۵ درصد عوارض صادراتی آب مجازی حذف شده است.

  ضمن اقدام لازم، مراتب را به کلیه واحدها و گمرکات اجرایی تابعه نیز ابلاغ و برحسن اجرای آن نظارت مستمر معمول دارند.»

خبرکاو