سایت خبرکاو

جستجوگر هوشمند اخبار و مطالب فناوری

خبر جدید درباره نرخ خرید تضمینی گندم

۳vR8iAjxYjvd.jpg
نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه کمیسیون کشاورزی مجلس پای کار است تا نرخ خرید تضمینی گندم افزایش یابد، گفت: دولت سیزدهم همواره حامی محرومان بوده و امیدوارم در این خصوص به نفع کشاورزان گام بردارد.
نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه کمیسیون کشاورزی مجلس پای کار است تا نرخ خرید تضمینی گندم افزایش یابد، گفت: دولت سیزدهم همواره حامی محرومان بوده و امیدوارم در این خصوص به نفع کشاورزان گام بردارد.