سایت خبرکاو

جستجوگر هوشمند اخبار و مطالب فناوری

خاندوزی: روابط اقتصادی تهران و ریاض برد- برد است

D8A7D8ADD8B3D8A7D986D8AED8A7D986D8AFD988D8B2DB8C.jpg
وزیر امور اقتصادی و دارایی، گسترش روابط اقتصادی ایران و عربستان را یک ارتباط برد - برد ارزیابی کرد و گفت: منافع آن علاوه بر دو کشور به همه کشورهای منطقه هم خواهد رسید.دیگر اخبارNexon با کمک Haechi، MapleStory 20 ساله را وارد وب ۳ می کند
وزیر امور اقتصادی و دارایی، گسترش روابط اقتصادی ایران و عربستان را یک ارتباط برد - برد ارزیابی کرد و گفت: منافع آن علاوه بر دو کشور به همه کشورهای منطقه هم خواهد رسید.