سایت خبرکاو

جستجوگر هوشمند اخبار و مطالب فناوری

تصویر روز ناسا: مشتری در 2 ساعت و 30 دقیقه

مشتری، غول گازی حاکم بر منظومه شمسی، سریع‌ترین سیاره درحال چرخش است که یک‌بار در کمتر از 10 ساعت می‌چرخد. این غول گازی مانند یک جسم جامد نمی‌چرخد. یک روز در مشتری حدود 9 ساعت و 56 دقیقه در قطب است و به 9 ساعت و 50 دقیقه در نزدیکی استوا کاهش می‌یابد. در تصویر روز ناسا چه می‌بینیم؟ چرخش سریع این سیاره غول‌پیکر جریان‌های قوی ایجاد می‌کند و ابرهای آن را به نوارهایی از کمربندهای تاریک و مناطق روشن تقسیم ...

مشتری، غول گازی حاکم بر منظومه شمسی، سریع‌ترین سیاره درحال چرخش است که یک‌بار در کمتر از 10 ساعت می‌چرخد. این غول گازی مانند یک جسم جامد نمی‌چرخد. یک روز در مشتری حدود 9 ساعت و 56 دقیقه در قطب است و به 9 ساعت و 50 دقیقه در نزدیکی استوا کاهش می‌یابد.

در تصویر روز ناسا چه می‌بینیم؟

چرخش سریع این سیاره غول‌پیکر جریان‌های قوی ایجاد می‌کند و ابرهای آن را به نوارهایی از کمربندهای تاریک و مناطق روشن تقسیم می‌کند. شما به‌راحتی می‌توانید چرخش سریع مشتری را در این توالی واضح از تصاویر شب 15 ژانویه دنبال کنید که همه با دوربین و تلسکوپ کوچک در خارج از پاریس، فرانسه گرفته‌ شده‌اند.

درست در جنوب خط استوا، منظومه طوفانی غول‌پیکر این سیاره که به لکه قرمز بزرگ نیز معروف است، در حرکت از چپ به راست با چرخش سیاره دیده‌ می‌شود. از سمت چپ پایین به سمت راست بالا، این دنباله حدود 2 ساعت و 30 دقیقه طول می‌کشد.

خبرکاو

مطالبی که شاید برای شما جالب باشد