سایت خبرکاو

جستجوگر هوشمند اخبار و مطالب فناوری

تصویر روز ناسا: فرود اسلیم روی ماه

فرودگرهای جدید اکنون روی ماه هستند. نزدیک به دو هفته پیش، فضاپیمای هوشمند ژاپنی «اسلیم» برای تحلیل ماه، دو ماه‌نورد را قبل از اینکه کاوشگر اصلی به زمین برسد پرتاب کرد. یک ماه‌نورد بزرگ‌تر است و می‌تواند مانند قورباغه بپرد، درحالی‌که ماه‌نورد کوچک‌تر به اندازه توپ بیسبال است و می‌تواند پس از جداکردن خود مانند یک ترانسفورماتور حرکت کند. در تصویر روز ناسا چه می‌بینیم؟ فرودگر اصلی، با نام مستعار تک تیرانداز ماه، در تصویر گرفته‌‌شده‌ توسط ماه‌نورد کوچک‌تر دیده‌ ...

فرودگرهای جدید اکنون روی ماه هستند. نزدیک به دو هفته پیش، فضاپیمای هوشمند ژاپنی «اسلیم» برای تحلیل ماه، دو ماه‌نورد را قبل از اینکه کاوشگر اصلی به زمین برسد پرتاب کرد.

یک ماه‌نورد بزرگ‌تر است و می‌تواند مانند قورباغه بپرد، درحالی‌که ماه‌نورد کوچک‌تر به اندازه توپ بیسبال است و می‌تواند پس از جداکردن خود مانند یک ترانسفورماتور حرکت کند.

اسلیم

در تصویر روز ناسا چه می‌بینیم؟

فرودگر اصلی، با نام مستعار تک تیرانداز ماه، در تصویر گرفته‌‌شده‌ توسط ماه‌نورد کوچک‌تر دیده‌ می‌شود. تحلیل تصویر نشان می‌دهد که رانشگرهای فرودگر اصلی رو به بالا هستند، یعنی فرودگر وارونه فرود آمده‌ است.

یکی از عواقب چنین رویکردی این است که پنل‌های خورشیدی کاوشگر در جهت مورد انتظار قرار ندارند، به‌طوری‌که نیرودادن‌ به فرودگر محدود می‌شود.

فرودگر اسلیم قبلاً به‌عنوان یک نمایش فناوری، در مأموریت اصلی خود موفق بوده است، اما برای مقاومت در برابر شب‌های قمری، که از فردا آغاز می‌شود، طراحی نشده است.

خبرکاو