سایت خبرکاو

جستجوگر هوشمند اخبار و مطالب فناوری

تصویر روز ناسا: عمق سحابی مرداب

سحابی مرداب در صورت فلکی قوس (کمانگیر) در مرکز کهکشان راه شیری قرار دارد و یک توقفگاه محبوب در رصدهای تلسکوپی است. در تصویر امروز ناسا چه می‌بینیم؟ برجستگی‌هایی از گازهای درخشان میان‌ستاره‌ای و ابرهای غباری تاریک در اعماق متلاطم کیهانی سحابی مرداب (Lagoon) ساکن هستند. این منطقه‌ درخشان ستاره‌زایی که M8 نیز نامیده می‌شود، حدود ۵,۰۰۰ سال نوری از ما فاصله دارد.دیگر اخباربیشتر بخوانیددولت رئیسی حتی نمی‌تواند قیمت نان و مرغ را مدیریت کنداز دهه‌ها بررسی دولتی UFO چه می‌دانیم؟ این نمای تلسکوپی عمیق از مرکز سحابی مرداب ...

سحابی مرداب در صورت فلکی قوس (کمانگیر) در مرکز کهکشان راه شیری قرار دارد و یک توقفگاه محبوب در رصدهای تلسکوپی است.

در تصویر امروز ناسا چه می‌بینیم؟

برجستگی‌هایی از گازهای درخشان میان‌ستاره‌ای و ابرهای غباری تاریک در اعماق متلاطم کیهانی سحابی مرداب (Lagoon) ساکن هستند. این منطقه‌ درخشان ستاره‌زایی که M8 نیز نامیده می‌شود، حدود ۵,۰۰۰ سال نوری از ما فاصله دارد.

این نمای تلسکوپی عمیق از مرکز سحابی مرداب که وسعتی در حدود ۴۰ سال نوری دارد، تحت تأثیر تابش سرخ اتم‌های هیدروژن یونیزه است که با الکترون‌های جداشده ترکیب می‌شوند. شکل ساعت شنی روشن که تقریباً در مرکز قاب دیده می‌شود، گاز یونیزه است. تابش پرانرژی و بادهای ستاره‌ای شدید ناشی از یک ستاره جوان و پرجرم، این شکل را ایجاد کرده است.