سایت خبرکاو

جستجوگر هوشمند اخبار و مطالب فناوری

تصویر روز ناسا: شهاب‌سنگ بر فراز خلیج ناپل

این دانه غبار کیهانی در اتمسفر فوقانی، بسیار سریع‌تر از سقوط یک برگ فرود آمد و درنتیجه یک ردپای درخشان را ایجاد کرد. در تصویر روز ناسا چه می‌بینیم؟ تصویر در یک لحظه مهیج، منظره عالی آسمان شب از جزیره تفریحی کاپری، در خلیج ناپل و غروب 8 فوریه گرفته‌ شد. با نگاهی به خلیج، دوربین رو به شمال شرقی به سمت روشنایی شهر ناپل و اطراف است. با اشاره به افق، رگه شهاب‌سنگ به‌طور اتفاقی بالای سایه کوه وزوویوس ...

این دانه غبار کیهانی در اتمسفر فوقانی، بسیار سریع‌تر از سقوط یک برگ فرود آمد و درنتیجه یک ردپای درخشان را ایجاد کرد.

در تصویر روز ناسا چه می‌بینیم؟

تصویر در یک لحظه مهیج، منظره عالی آسمان شب از جزیره تفریحی کاپری، در خلیج ناپل و غروب 8 فوریه گرفته‌ شد.

با نگاهی به خلیج، دوربین رو به شمال شرقی به سمت روشنایی شهر ناپل و اطراف است. با اشاره به افق، رگه شهاب‌سنگ به‌طور اتفاقی بالای سایه کوه وزوویوس به پایان می‌رسد.

وزوو یکی از معروف‌ترین آتشفشان‌های سیاره زمین است. فوران این کوه شهر پمپئی در سال 79 پس از میلاد، تمام منطقه را ویران کرد.

خبرکاو