سایت خبرکاو

جستجوگر هوشمند اخبار و مطالب فناوری

تصویر روز ناسا: سایه موشک به سمت ماه می‌رود

چرا سایه موشک پرتابی به سمت ماه می‌رود؟ در اوایل سال 2001 در طی پرتاب شاتل فضایی آتلانتیس، خورشید، زمین، ماه و موشک همگی به‌درستی برای این تصادف فتوژنیک در یک راستا قرار گرفتند. در تصویر روز ناسا چه می‌بینیم؟ اول، برای اینکه ستون شاتل فضایی سایه طولانی ایجاد کند، زمان روز باید نزدیک طلوع یا غروب باشد. تنها در این صورت است که سایه طولانی‌ترین خواهد بود و تا افق امتداد می‌یابد. شرایط دیگر این است که در طول ماه ...

چرا سایه موشک پرتابی به سمت ماه می‌رود؟ در اوایل سال 2001 در طی پرتاب شاتل فضایی آتلانتیس، خورشید، زمین، ماه و موشک همگی به‌درستی برای این تصادف فتوژنیک در یک راستا قرار گرفتند.

در تصویر روز ناسا چه می‌بینیم؟

اول، برای اینکه ستون شاتل فضایی سایه طولانی ایجاد کند، زمان روز باید نزدیک طلوع یا غروب باشد. تنها در این صورت است که سایه طولانی‌ترین خواهد بود و تا افق امتداد می‌یابد.

شرایط دیگر این است که در طول ماه کامل، خورشید و ماه در دو طرف آسمان قرار داشته باشند. به‌عنوان مثال، دقیقاً پس از غروب خورشید، خورشید کمی پایین‌تر از افق است و در جهت دیگر، ماه کمی بالاتر از افق است.

پس ، هنگامی که آتلانتیس پرتاب شد، درست پس از غروب خورشید، سایه آن از خورشید به سمت افق مخالف، جایی که ماه کامل بود، امتداد یافت.

خبرکاو