سایت خبرکاو

جستجوگر هوشمند اخبار و مطالب فناوری

تصویر روز ناسا: سایه‌ ماه و کوه

آیا ماه و کوه واقعاً می‌توانند سایه‌های مشابهی ایجاد کنند؟ بله، اما لازم نیست میزان روشنایی و تاریکی مساوی باشد. در تصویر روز ناسا چه می‌بینیم؟ در این تصویر، یک چهارم ماه بر فراز کوه گریولا در ایتالیا، اوایل اکتبر سال 2022 ثبت شد. خورشید در سمت راست این منظره زیبا قرار دارد و ماه را که به میزانی که کوه روشن است، روشن می‌کند. این مرحله قمری «تربیع» نامیده می‌شود، زیرا کسر روشن که از زمین قابل مشاهده است یک چهارم کل سطح ...

آیا ماه و کوه واقعاً می‌توانند سایه‌های مشابهی ایجاد کنند؟ بله، اما لازم نیست میزان روشنایی و تاریکی مساوی باشد.

در تصویر روز ناسا چه می‌بینیم؟

در این تصویر، یک چهارم ماه بر فراز کوه گریولا در ایتالیا، اوایل اکتبر سال 2022 ثبت شد. خورشید در سمت راست این منظره زیبا قرار دارد و ماه را که به میزانی که کوه روشن است، روشن می‌کند.

کوه

این مرحله قمری «تربیع» نامیده می‌شود، زیرا کسر روشن که از زمین قابل مشاهده است یک چهارم کل سطح ماه است.

پس از پردازش دیجیتالی، این نوردهی به هر دو شیء غول‌پیکر برجستگی بیشتری داد. ثبت ربع ماه در تراز نزدیک با خط الراس کوه، آن هم به‌صورت تقریباً عمودی، نیاز به زمان‌بندی دقیق دارد. زیرا زمین یک بار در روز می‌چرخد.

خبرکاو