سایت خبرکاو

جستجوگر هوشمند اخبار و مطالب فناوری

تصویر روز ناسا: خورشیدگرفتگی کامل از نزدیک

اگر خورشید ناپدید شود چه احساسی خواهید داشت؟ بسیاری از ناظران خورشیدگرفتگی در سراسر ایالات‌متحده، سال 2017، با هیبتی که هنگام ناپدیدشدن‌ لحظه‌ای خورشید در پشت ماه احساس کردند، شگفت‌زده شدند. در تصویر روز ناسا چه می‌بینیم؟ شاید در انتظار لحظه‌ای کوتاه از غروب، منظره تاریکی غیرمعمول، مهره‌های درخشان نفس‌گیر در اطراف لبه ماه، برجستگی‌های خورشیدی صورتی‌رنگ و تاج آن با جزئیات عجیبی که در سراسر آسمان کشیده‌ شده‌ بود، بسیاری را غافلگیر کرد. بسیاری از این ویژگی‌ها در ویدیوی سه دقیقه‌ای از ...

اگر خورشید ناپدید شود چه احساسی خواهید داشت؟ بسیاری از ناظران خورشیدگرفتگی در سراسر ایالات‌متحده، سال 2017، با هیبتی که هنگام ناپدیدشدن‌ لحظه‌ای خورشید در پشت ماه احساس کردند، شگفت‌زده شدند.

در تصویر روز ناسا چه می‌بینیم؟

شاید در انتظار لحظه‌ای کوتاه از غروب، منظره تاریکی غیرمعمول، مهره‌های درخشان نفس‌گیر در اطراف لبه ماه، برجستگی‌های خورشیدی صورتی‌رنگ و تاج آن با جزئیات عجیبی که در سراسر آسمان کشیده‌ شده‌ بود، بسیاری را غافلگیر کرد.

بسیاری از این ویژگی‌ها در ویدیوی سه دقیقه‌ای از خورشیدگرفتگی کامل 2017 ثبت شده‌اند. فریم‌های ویدیویی با تجهیزاتی که به‌طور خاص توسط Jun Ho Oh طراحی شده‌ بود، برای ردیابی نمای نزدیک از حاشیه خورشید در هنگام کسوف تهیه شد.

با پایان ویدیو، خورشید درحال تولد دوباره در آن سوی ماه، از جایی که از آن خارج‌شده‌، دیده‌ می‌شود. ماه آینده، در 8 آوریل 2024، خورشیدگرفتگی کامل جدیدی در سراسر آمریکای شمالی قابل مشاهده خواهد بود.

خبرکاو