سایت خبرکاو

جستجوگر هوشمند اخبار و مطالب فناوری

تصویر روز ناسا: اپسیلون گاو، ستاره‌ای با سیاره

ستاره اپسیلون گاو در فاصله 146 سال نوری از ما قرار دارد. ستاره‌ای از نوع غول سرخ که سردتر از خورشید است، اما حدود 13 برابر شعاع خورشیدی اندازه و نزدیک به 100 برابر آن درخشندگی دارد. در تصویر روز ناسا چه می‌بینیم؟ این ستاره، یکی از اعضای خوشه ستاره‌ای باز هایدز است‌. اپسیلون گاو غول‌پیکر این خوشه، با نام خاص Ain هم شناخته می‌شود و همراه با ستاره درخشان‌تر الدبران، چشمان گاو نر ثور را تشکیل می‌دهند. اپسیلون‌ گاو که توسط ابرهای ...

ستاره اپسیلون گاو در فاصله 146 سال نوری از ما قرار دارد. ستاره‌ای از نوع غول سرخ که سردتر از خورشید است، اما حدود 13 برابر شعاع خورشیدی اندازه و نزدیک به 100 برابر آن درخشندگی دارد.

در تصویر روز ناسا چه می‌بینیم؟

این ستاره، یکی از اعضای خوشه ستاره‌ای باز هایدز است‌. اپسیلون گاو غول‌پیکر این خوشه، با نام خاص Ain هم شناخته می‌شود و همراه با ستاره درخشان‌تر الدبران، چشمان گاو نر ثور را تشکیل می‌دهند.

اپسیلون‌ گاو که توسط ابرهای غبارآلود و تیره در ثور احاطه شده‌ است، یک سیاره‌ نیز دارد. «اپسیلون تائوری بی» توسط اندازه‌گیری‌های سرعت شعاعی در سال 2006 کشف شد‌.

اپسیلون‌ تائوری بی، سیاره‌ای غول‌پیکر و گازی بزرگ‌تر از مشتری با دوره‌ مداری 1.6 سال است‌. این سیاره فراخورشیدی را نمی‌توان مستقیماً مشاهده کرد.

اما در یک شب تاریک، ستاره والد آن اپسیلون گاو را به‌راحتی با چشم غیرمسلح می‌توان دید.

خبرکاو