اخبار

به صورت زنده دنبال کنید: منچسترسیتی با فشرده شدن رقابت لیگ برتر به دنبال بازگشت است

ذخیره 3

شوت ها 0

0 شوت به سمت هدف

خطاهای انجام شده 0

0 خطا در مقابل

کمک 0

انضباط

0 زرد

0 قرمز

اهداف 0

شوت ها 0

0 شوت به سمت هدف

خطاهای انجام شده 1

0 خطا در مقابل

کمک 0

آفساید 0

انضباط

0 زرد

0 قرمز

اهداف 0

شوت ها 0

0 شوت به سمت هدف

خطاهای انجام شده 0

0 خطا در مقابل

کمک 0

آفساید 0

انضباط

0 زرد

0 قرمز

اهداف 0

شوت ها 0

0 شوت به سمت هدف

خطاهای انجام شده 2

0 خطا در مقابل

کمک 0

آفساید 0

انضباط

1 زرد

0 قرمز

اهداف 0

شوت ها 0

0 شوت به سمت هدف

خطاهای انجام شده 0

0 خطا در مقابل

کمک 0

آفساید 0

انضباط

0 زرد

0 قرمز

اهداف 0

شوت ها 0

0 شوت به سمت هدف

خطاهای انجام شده 0

0 خطا در مقابل

کمک 0

آفساید 0

انضباط

0 زرد

0 قرمز

اهداف 0

شوت ها 2

1 شوت به سمت هدف

خطاهای انجام شده 0

0 خطا در مقابل

کمک 0

آفساید 0

انضباط

0 زرد

0 قرمز

اهداف 0

شوت ها 0

0 شوت به سمت هدف

خطاهای انجام شده 1

0 خطا در مقابل

کمک 0

آفساید 0

انضباط

0 زرد

0 قرمز

اهداف 0

شوت ها 4

0 شوت به سمت هدف

خطاهای انجام شده 0

0 خطا در مقابل

کمک 0

آفساید 0

انضباط

0 زرد

0 قرمز

اهداف 0

شوت ها 2

0 شوت به سمت هدف

خطاهای انجام شده 0

1 خطا در مقابل

کمک 0

آفساید 0

انضباط

0 زرد

0 قرمز

اهداف 0

شوت ها 3

0 شوت به سمت هدف

خطاهای انجام شده 0

1 خطا در مقابل

کمک 0

آفساید 0

انضباط

0 زرد

0 قرمز

اهداف 0

شوت ها 0

0 شوت به سمت هدف

خطاهای انجام شده 0

0 خطا در مقابل

کمک 0

آفساید 0

انضباط

0 زرد

0 قرمز

اهداف 0

شوت ها 0

0 شوت به سمت هدف

خطاهای انجام شده 0

0 خطا در مقابل

کمک 0

آفساید 0

انضباط

0 زرد

0 قرمز

اهداف 0

شوت ها 0

0 شوت به سمت هدف

خطاهای انجام شده 0

0 خطا در مقابل

کمک 0

آفساید 0

انضباط

0 زرد

0 قرمز

0 ذخیره می کند

شوت ها 0

0 شوت به سمت هدف

خطاهای انجام شده 0

0 خطا در مقابل

کمک 0

انضباط

0 زرد

0 قرمز

اهداف 0

شوت ها 0

0 شوت به سمت هدف

خطاهای انجام شده 0

0 خطا در مقابل

کمک 0

آفساید 0

انضباط

0 زرد

0 قرمز

اهداف 0

شوت ها 0

0 شوت به سمت هدف

خطاهای انجام شده 0

0 خطا در مقابل

کمک 0

آفساید 0

انضباط

0 زرد

0 قرمز

اهداف 0

شوت ها 0

0 شوت به سمت هدف

خطاهای انجام شده 0

0 خطا در مقابل

کمک 0

آفساید 0

انضباط

0 زرد

0 قرمز

اهداف 0

شوت ها 0

0 شوت به سمت هدف

خطاهای انجام شده 0

0 خطا در مقابل

کمک 0

آفساید 0

انضباط

0 زرد

0 قرمز

اهداف 0

شوت ها 0

0 شوت به سمت هدف

خطاهای انجام شده 0

0 خطا در مقابل

کمک 0

آفساید 0

انضباط

0 زرد

0 قرمز

خبرکاو

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *