سایت خبرکاو

جستجوگر هوشمند اخبار و مطالب فناوری

برگزاری مدرسه زمستانه فقر و نابرابری 11 تا 14 بهمن ماه در دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران

آثار دکتر جان رومر استاد دانشگاه اقتصاد و علوم سیاسی دانشگاه ییل از مهمترین تلاش‌ها در حوزه برابری فرصت‌ه است. او بر اهمیت تضمین فرصت‌های برابر برای افراد برای دستیابی به اهداف زندگی خود، صرف نظر از پیشینه اجتماعی یا شرایط اقتصادی آنها، تأکید می کند. رویکرد رومر اغلب شامل تجزیه و تحلیل عوامل ساختاری است که بر فرصت‌ها تأثیر می‌گذارند، مانند آموزش، دسترسی به منابع و نهادهای اجتماعی.  هدف او طراحی سیستم‌هایی ...

آثار دکتر جان رومر استاد دانشگاه اقتصاد و علوم سیاسی دانشگاه ییل از مهمترین تلاش‌ها در حوزه برابری فرصت‌ه است. او بر اهمیت تضمین فرصت‌های برابر برای افراد برای دستیابی به اهداف زندگی خود، صرف نظر از پیشینه اجتماعی یا شرایط اقتصادی آنها، تأکید می کند. رویکرد رومر اغلب شامل تجزیه و تحلیل عوامل ساختاری است که بر فرصت‌ها تأثیر می‌گذارند، مانند آموزش، دسترسی به منابع و نهادهای اجتماعی.  هدف او طراحی سیستم‌هایی است که زمین بازی مساوی‌تری را ترویج می‌کنند و به افراد اجازه می‌دهند تا بر اساس شایستگی رقابت کنند نه اینکه مزایا یا معایب خودسرانه مانع آنها شوند. به خاطر داشته باشید که دیدگاه‌ها در مورد برابری فرصت‌ها می‌تواند متفاوت باشد، و دیدگاه رومر تنها یکی از دیدگاه‌های بسیاری در گفتمان گسترده‌تر درباره عدالت اجتماعی و عدالت اقتصادی است. همچنین دکتر میلانوویچ با آثار خود درباره نابرابری جهانی شناخته می‌شود. . میلانوویچ ایده امواج کوزنتس را تصدیق می‌کند که نشان می‌دهد نابرابری درآمدی در طول توسعه اقتصادی افزایش یافته و سپس کاهش می‌یابد.  با این حال، او همچنین تأکید می‌کند که روند اخیر در نابرابری درآمد جهانی تحت تأثیر عوامل فراتر از مرزهای ملی است. او بر اهمیت توجه به توزیع درآمد جهانی، با در نظر گرفتن نابرابری‌ها نه تنها در داخل کشورها، بلکه در بین کشورها تأکید می‌کند.  کار او روشن می‌کند که چگونه مناطق مختلف و گروه های درآمدی در سطح جهان تغییرات اقتصادی را تجربه می‌کنند. «منحنی فیل» که توسط میلانوویچ توسعه یافته است، نشان می‌دهد که گروه‌های مختلف درآمدی در دوران جهانی شدن چگونه بوده‌اند.  این نشان می‌دهد که در حالی که طبقه متوسط جهانی رشد درآمد قابل توجهی داشته است، برندگان و بازندگان در صدک‌های مختلف درآمدی وجود دارد. میلانوویچ در مدرسه زمستانه درباره نابرابری جهانی و کتاب اخیر خود با همین عنوان سخنرانی خواهد کرد.

این مدرسه همچنین میزبان  پژوهشگران برجسته‌ای خواهد بود که برروی فقر و نابرابری ایران و منطقه پژوهیده‌اند. دکتر کارولین کرفت آخرین مقاله خود در رابطه با تبعیض در بازار کار برای زنان متاهل در مصر را ارائه می‌دهد. وضعیت نابرابری در قبل از انقلاب توسط دکتر جواد صالحی اصفهانی مورد تحلیل قرار خواهد گرفت. دکتر وحیدمنش روند شاخص فرصت‌های انسانی در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا را تحلیل خواهد کرد. دکتر زهرا کاویانی، مدیر سابق گروه پایش فقر وزارت تعاون، کار، و رفاه اجتماعی که متولی پایش فقر در کشور بوده است در مدرسه زمستانه الگوریتم محاسبه فقر درآمدی در کشور، روندهای فقر در ایران با تمرکز بر دهه 90 شمسی، تعریف و نحوه محاسبه فقر چندبعدی، و روندهای فقر چند بعدی در ایران را ارائه می‌دهند. علاوه بر آن، دکتر مجید عینیان، پژوهشگر پسادکتری در دانشگاه آلتو فنلاند، در یک کارگاه R، کدهای استفاده شده در محاسبه فقر درآمدی را به‌صورت تعاملی برای شرکت کنندگان تدریس خواهند کرد. این کارگاه که مبتنی بر زبان R است فرصت خوبی برای دانشجویان و پژوهشگران است تا کارکردن با اصلی ترین داده خرد کشور، داده هزینه و درآمد خانوار، را یاد بگیرند.

خبرکاو