سایت خبرکاو

جستجوگر هوشمند اخبار و مطالب فناوری

بانک مسکن: تامین مالی نهضت ملی مسکن منوط به تقویت منابع بانک است

به گزارش رکنا، سید عباس حسینی مدیرعامل بانک مسکن بر اهتمام ویژه بانک مسکن بر مشارکت و ایفای تعهدات در طرح نهضت ملی مسکن تاکید کرد و گفت: با توجه به تکالیف تعیین شده در طرح نهضت ملی مسکن، تامین مالی این طرح و انجام تعهدات، منوط به تقویت منابع بانک از طریق تجمیع گردش مالی تمامی شرکت های زیر مجموعه وزارت راه و شهرسازی، پیمانکاران و ذی‌نفعان در بانک مسکن است که امید می‌رود با دستور وزیر و پیگیری وی ...

به گزارش رکنا، سید عباس حسینی مدیرعامل بانک مسکن بر اهتمام ویژه بانک مسکن بر مشارکت و ایفای تعهدات در طرح نهضت ملی مسکن تاکید کرد و گفت: با توجه به تکالیف تعیین شده در طرح نهضت ملی مسکن، تامین مالی این طرح و انجام تعهدات، منوط به تقویت منابع بانک از طریق تجمیع گردش مالی تمامی شرکت های زیر مجموعه وزارت راه و شهرسازی، پیمانکاران و ذی‌نفعان در بانک مسکن است که امید می‌رود با دستور وزیر و پیگیری وی این امر محقق شود.

وی همچنین با اشاره به عملکرد بانک در طرح نهضت ملی مسکن گفت : از مجموع ۱۷۰۹۸ واحد معرفی شده به بانک در استان مازندران، تعداد ۸۵۰۵ قرارداد به مبلغ ۲۶۲۳۷ میلیارد ریال منعقد شده و مبلغ ۱۹۵۶۹ میلیارد ریال نیز به متقاضیان پرداخت شده است

مهرداد بذرپاش نیز با اشاره به اقدامات انجام شده در طرح نهضت ملی مسکن گفت: با کارشناسی و به کارگیری تمامی ظرفیت‌ها در ماه‌های اخیر شاهد کاهش تورم بخش مسکن هستیم. در دولت سیزدهم اقدامات گسترده‌ای برای بهبود فرایند تامین مسکن صورت گرفت که به مرور شاهد به ثمر رسیدن نتایج آن خواهیم بود.

وی با اشاره به آمار عملکرد تمامی بانک‌ها در طرح نهضت ملی مسکن گفت: با توجه به تکالیف محوله به بانک‌ها و عملکرد بالاتر از تعهد بانک مسکن، مقتضی است تمامی بانکها نسبت به تخصیص تسهیلات مطابق با تعهدات اقدام کنند.

وی بر حمایت ویژه دولت از طرح نهضت ملی مسکن تاکید کرد و گفت: از مجموع ۲۴۰ هزار مسکن مهر نیمه‌تمام، حدود ۱۰۰هزار واحد به بهره برداری رسید که با برنامه‌ریزی و پیگیری بر اتمام واحدهای باقیمانده نیز اهتمام داریم.