به مصالح ملی و در جهت تقویت ریال استفاده می‌ شود">بانک مرکزی: منابع ارزی آزاد شده بنا <a href= به مصالح ملی و در جهت تقویت ریال استفاده می‌ شود"> به مصالح ملی و در جهت تقویت ریال استفاده می‌ شود">

به گزارش رکنا، مصطفی قمری وفا مدیر روابط عمومی بانک مرکزی در توییتی تأکید کرد: منابع ارزی آزاد شده از کره جنوبی که معادل ۵.۵۷۳.۴۹۲.۰۰۰ یورو بوده در حساب شش بانک ایرانی در قطر فعال است و طبق تاکید رئیس‌کل بانک مرکزی، کلیه منابع مربوطه جزو ذخایر ارزی بانک مرکزی و پشتوانه ریال هستند و بنا به مصالح ملی و در جهت تقویت ریال استفاده می‌شود.

بانک مرکزی