سایت خبرکاو

جستجوگر هوشمند اخبار و مطالب فناوری

اولین واکنش خاندوزی به سقوط بورس

We4cr7zkPsKc-1.jpg
خاندوری در واکنش به سقوط بورس گفت: در بازار سرمایه که رشد خیلی خوب و سریعی در ماه های اخیر داشته و ممکن است در این مسیر توقف‌هایی داشته باشد اما دوباره به مسیر خود باز می‌ گردد.
خاندوری در واکنش به سقوط بورس گفت: در بازار سرمایه که رشد خیلی خوب و سریعی در ماه های اخیر داشته و ممکن است در این مسیر توقف‌هایی داشته باشد اما دوباره به مسیر خود باز می‌ گردد.