سایت خبرکاو

جستجوگر هوشمند اخبار و مطالب فناوری

انتخابات مجمع عمومی انجمن تهیه‌کننده کارگردانان سینمای ایران برگزار شد

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، انتخابات مجمع عمومی انجمن تهیه کننده کارگردانان سینمای ایران برای انتخاب هیئت رییسه در خانه سینما برگزار شد .محمد رسول اف، عبدالرضامنجزی، مصطفی آل احمد با کسب آرا شرکت کنندگان در ترکیب هیئت رییسه جای گرفتند.اعضا منتخب: ابولحسن داوودی، علیرضا رییسیان، مجید برزگر، محمد رسول اف، عبدالرصا منجزی، اصغر هاشمی و محمد احمدی می‌باشند.اسماعیل میهن دوست به عنوان بازرس این انجمن و مصطفی آل احمد علی البدل انتخاب شدند.دیگر اخبارArnergy که سیستم های انرژی خورشیدی را برای خانه ها و مشاغل در نیجریه فراهم می ...

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، انتخابات مجمع عمومی انجمن تهیه کننده کارگردانان سینمای ایران برای انتخاب هیئت رییسه در خانه سینما برگزار شد .
محمد رسول اف، عبدالرضامنجزی، مصطفی آل احمد با کسب آرا شرکت کنندگان در ترکیب هیئت رییسه جای گرفتند.
اعضا منتخب: ابولحسن داوودی، علیرضا رییسیان، مجید برزگر، محمد رسول اف، عبدالرصا منجزی، اصغر هاشمی و محمد احمدی می‌باشند.
اسماعیل میهن دوست به عنوان بازرس این انجمن و مصطفی آل احمد علی البدل انتخاب شدند.

انتخابات مجمع عمومی انجمن تهیه‌کننده کارگردانان سینمای ایران برگزار شد

۵۷۵۷

خبرکاو