سایت خبرکاو

جستجوگر هوشمند اخبار و مطالب فناوری

امروز در فضا: قمر مشتری، اننکه کشف شد

۲۹ سپتامبر ۱۹۵۱ «ست بارنز نیکلسون» در رصدخانه‌ مونت ویلسون، دوازدهمین قمر مشتری را کشف کرد. این قمر به یاد اننکه، که در اساطیر یونان تجسم نیاز و اضطرار و سرنوشت است نام‌گذاری گردید. تا سال ۱۹۷۵ هنوز این قمر نام کنونی خود را نداشت و تنها از آن به‌عنوان ژوپیتر XII یاد می‌شد. در گذشته این قمر با نام ادراستیا خوانده‌ می‌شد. اننکه از دور به رنگ قرمز روشن دیده‌ می‌شود. این قمر در مداری رتروگراد با گریز از ...

۲۹ سپتامبر ۱۹۵۱ «ست بارنز نیکلسون» در رصدخانه‌ مونت ویلسون، دوازدهمین قمر مشتری را کشف کرد. این قمر به یاد اننکه، که در اساطیر یونان تجسم نیاز و اضطرار و سرنوشت است نام‌گذاری گردید.

تا سال ۱۹۷۵ هنوز این قمر نام کنونی خود را نداشت و تنها از آن به‌عنوان ژوپیتر XII یاد می‌شد. در گذشته این قمر با نام ادراستیا خوانده‌ می‌شد.

اننکه

اننکه از دور به رنگ قرمز روشن دیده‌ می‌شود. این قمر در مداری رتروگراد با گریز از مرکز و شیب زیاد به دور مشتری می‌چرخد.

با توجه به عناصر مداری و آپشن های فیزیکی شناخته‌شده تاکنون، تصور می‌شود که این قمر بزرگ‌ترین باقی‌مانده از یک فروپاشی اولیه باشد.