سایت خبرکاو

جستجوگر هوشمند اخبار و مطالب فناوری

امروز در فضا: فضاپیمای ایکس‌ام‌ام-نیوتون اولین تصاویر خود را گرفت

2 فوریه 2000، اعلام شد که تلسکوپ فضایی ایکس‌ام‌ام-نیوتون اولین تصاویر خود را گرفته است که نماهای جدیدی از کیهان ارائه می‌دهد. یک هفته پس از پرتاب موفقیت‌آمیز در 10 دسامبر 1999، ایکس‌ام‌ام-نیوتون به مدار عملیاتی نهایی خود رسید. درهای این تلسکوپ در ماژول‌های آینه اشعه ایکس و تلسکوپ مانیتور نوری باز شدند. اولین تصاویر تلسکوپ فضایی ایکس‌ام‌ام-نیوتن مانیتور نوری در 19 دسامبر فعال شد و فضاپیما در طول دوره کریسمس و سال نو در حالت استراحت قرار گرفت. ...

2 فوریه 2000، اعلام شد که تلسکوپ فضایی ایکس‌ام‌ام-نیوتون اولین تصاویر خود را گرفته است که نماهای جدیدی از کیهان ارائه می‌دهد.

یک هفته پس از پرتاب موفقیت‌آمیز در 10 دسامبر 1999، ایکس‌ام‌ام-نیوتون به مدار عملیاتی نهایی خود رسید. درهای این تلسکوپ در ماژول‌های آینه اشعه ایکس و تلسکوپ مانیتور نوری باز شدند.

یک هفته پس <a href= از پرتاب موفقیت آمیز در دسامبر 1999، درهای تلسکوپ ایکس‌ام‌ام-نیوتون در ماژول‌های آینه اشعه ایکس و تلسکوپ مانیتور نوری باز شدند. " class="wp-image-1625329" srcset="https://static.digiato.com/digiato/2024/02/photo_2024-02-01_20-57-50-260x300.jpg.webp 260w, https://static.digiato.com/digiato/2024/02/photo_2024-02-01_20-57-50.jpg.webp 300w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px">
اولین تصاویر تلسکوپ فضایی ایکس‌ام‌ام-نیوتن

مانیتور نوری در 19 دسامبر فعال شد و فضاپیما در طول دوره کریسمس و سال نو در حالت استراحت قرار گرفت. در 4 ژانویه 2000، تمام تجهیزات علمی تلسکوپ یکی پس از دیگری برای تأیید اولیه روشن شدند.

پس از یک سری نوردهی‌های مهندسی، هر سه دوربین، برای گرفتن‌ چندین نما از دو منطقه مختلف فرا کهکشانی کیهان مورد استفاده قرار گرفتند. این نماها، دارای انواع طیف‌های گسترده و پرتو ایکس بودند که برای آزمایش عملکرد کامل رصدخانه انتخاب شدند.

موضوع اولین مشاهدات، سحابی رتیل، بخشی از کهکشان همسایه ابر ماژلانی بزرگ بود. در دمای بیش از 1 میلیون درجه، سحابی رتیل ناحیه‌ی تشکیل ستاره‌ها با انفجارهای ابرنواختری است که مواد را به محیط اطراف پرتاب می‌کنند.

این گاز داغ درحال انبساط، هنگام برخورد با محیط بین ستاره‌ای، تشعشعات پرتو ایکس تولید می‌کند.

خبرکاو