سایت خبرکاو

جستجوگر هوشمند اخبار و مطالب فناوری

امروز در فضا: رنجر 8 در ماه سقوط کرد

20 فوریه 1965، کاوشگر رنجر 8 پس از یک مأموریت موفقیت‌آمیز، در ماه سقوط کرد. هدف این کاوشگر عکاسی از مناطق در نظر گرفته‌ شده‌ برای فرود آپولو و تأیید آنها بود. دریای آرامش یا Mare Tranquillitatis مکانی بود که برای فرود آپولو 11 انتخاب شده‌ بود. عکس‌های مأموریت رنجر برای مطالعات علمی مورد استفاده قرار گرفتند. این کاوشگر در طول مأموریت خود، 7137 عکس از سطح ماه را قبل از اینکه طبق برنامه‌ریزی به ماه برخورد کند، ...

20 فوریه 1965، کاوشگر رنجر 8 پس از یک مأموریت موفقیت‌آمیز، در ماه سقوط کرد.

هدف این کاوشگر عکاسی از مناطق در نظر گرفته‌ شده‌ برای فرود آپولو و تأیید آنها بود. دریای آرامش یا Mare Tranquillitatis مکانی بود که برای فرود آپولو 11 انتخاب شده‌ بود.

عکس‌های مأموریت رنجر برای مطالعات علمی مورد استفاده قرار گرفتند. این کاوشگر در طول مأموریت خود، 7137 عکس از سطح ماه را قبل از اینکه طبق برنامه‌ریزی به ماه برخورد کند، ارسال کرد.

فضاپیما از یک قاب آلومینیومی شش ضلعی به عرض 1.5 متر تشکیل شده بود که بالای آن یک برج مخروطی کوتاه که دوربین‌های تلویزیون را نگه می‌داشت، قرار داشت.

رنجر 8
طراحی رنجر 8

رنجر 8 شش دوربین تلویزیونی داشت و تنها هدف آن مستندسازی سطح ماه بود. دو بال پنل خورشیدی، از لبه‌های مقابل پایه امتداد یافته‌ بودند و ارتفاع کلی فضاپیما 3.6 متر بود.برق کاوشگر توسط 9792 سلول خورشیدی سیلیکونی موجود در دو پنل خورشیدی تأمین می‌شد.

کاوشگر در همان روز پرتاب به ماه رسید و اولین تصویر در ساعت 9:34 از ارتفاع 2510 کیلومتری گرفته‌ شد. ارسال 7137 عکس با کیفیت خوب در 23 دقیقه پایانی پرواز انجام شد.

پس از 64.9 ساعت پرواز در مدار، فضاپیما با سطح ماه در یک مسیر هذلولی مستقیم برخورد کرد.

خبرکاو