سایت خبرکاو

جستجوگر هوشمند اخبار و مطالب فناوری

استارت ریزشی بورس در پاییز +نقشه

نمادهای فارس، شپنا، شبندر، کگل و شتران از نمادهای تاثیر گذار منفی بر شاخص کل بورس بودند. اما نماد حکشتی و شپنا با تاثیر مثبت از کاهش بیشتر شاخص کل ممانعت کرد. نمادهای تکاردان، خودرو و شپنا هم از نمادهای پرتراکنش با تاثیر منفی بر بازار سهام بودند. نماد شستا، حکشتی، خزامیا و خگستر هم از نمادهای پرتراکنش با تاثیر مثبت بر شاخص کل بورس بود. شاخص کل فرابورس نیز امروز با ۳۱ واحد کاهش به عدد ۲۶ هزار و ۱۸۷ واحد رسید. نمادهای بمولد، دی، فن افزار و ...

نمادهای فارس، شپنا، شبندر، کگل و شتران از نمادهای تاثیر گذار منفی بر شاخص کل بورس بودند. اما نماد حکشتی و شپنا با تاثیر مثبت از کاهش بیشتر شاخص کل ممانعت کرد.

نمادهای تکاردان، خودرو و شپنا هم از نمادهای پرتراکنش با تاثیر منفی بر بازار سهام بودند. نماد شستا، حکشتی، خزامیا و خگستر هم از نمادهای پرتراکنش با تاثیر مثبت بر شاخص کل بورس بود.

شاخص کل فرابورس نیز امروز با ۳۱ واحد کاهش به عدد ۲۶ هزار و ۱۸۷ واحد رسید.

افت بیش <a href= از ۲هزار واحدی شاخص بورس +نقشه" height="586" src="https://cdn.eghtesadnews.com/servev2/hPaVxl2pKpSa/lLl5vbV5w7c,/h9veLMlKJZNZ.jpeg" width="800">

نمادهای بمولد، دی، فن افزار و سدبیر از نمادهای پرتراکنش با تاثیر منفی و نمادهای نطرین، خاور و عالیس از نمادهای با تاثیر مثبت بر بازار فرابورس امروز بودند.

بازار امروز سهام شاهد ۳۱۲ نماد مثبت برابر ۴۸۶ نماد منفی بود. ۷۲ صف خرید مقابل ۴۳ صف فروش تشکیل شد. خالص ورود و خرج پول حقیقی هم امروز به منفی ۱۲۳ میلیارد تومان رسید.

معامله گران امروز ۵ میلیارد و ۵۷ میلیون سهام را به ارزش ۳ هزار و ۴۶ میلیارد تومان دست به دست کردند.

ارزش دلاری امروز بازار سرمایه نیز ۲۵۳ میلیارد دلار بود.

افت بیش <a href= از ۲هزار واحدی شاخص بورس +نقشه" height="533" src="https://cdn.eghtesadnews.com/servev2/BRRjaJ46IrbE/lLl5vbV5w7c,/dnWM8TT0G5on.jpeg" width="800">

خبرکاو